Nyutdannede lærere kan få slettet studielån etter tre år i jobb

Tar du en grunnskolelærerutdanning, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, eller lektorutdanning, kan du få slettet deler av studielånet ditt hvis du jobber som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring i en opptjeningsperiode etter studiene.

Ordningen gjelder for studenter som startet i en av de aktuelle utdanningene fra og med undervisningsåret 2017–2018, og de første kan få slettet gjeld i 2025.

For deg som tar grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

For deg som tar grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

For deg som tar lektorutdanning for trinn 8-13

Hvis du fullfører lektorutdanning trinn 8-13, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen.

For deg som tar lærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Hvis du fullfører femårig lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter du har fullført utdanningen. De første kan få slettet gjeld for denne utdanningen i 2029.

Du kan få unntak fra kravet om normert tid

Hovedregelen er at du må fullføre studiene på normert tid, men det er noen unntak. Du kan få unntak dersom årsaken til at du brukte lengre tid var at du fikk barn i utdanningsperioden, at du var syk, at du har nedsatt funksjonsevne, og læringsmiljøet eller studiesituasjonen ikke var tilpasset dette, eller at du hadde tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i en landsomfattende studentorganisasjon eller lignende.

Hvis noen av disse unntakene gjelder for deg, må du dokumentere dette når du søker om sletting av gjeld.  

Krav til opptjeningsperioden

For å ha rett til sletting av gjeld må du være yrkesaktiv i en undervisningsstilling på minst 50 prosent i grunnskolen eller i videregående opplæring i minst tre av de første seks årene etter at du avsluttet utdanningen din. Du kan regnes som yrkesaktiv også i eventuelle perioder du har foreldrepermisjon, dersom du har en stillingsprosent på minst 50.  

For deg som er lærer i Nord-Norge

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning, lærerutdanning i praktiske og estetiske fag, eller lektorutdanning, og jobber som lærer i Nordland, Troms eller Finnmark i minst tre år, kan du få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt. Du trenger ikke å ha fullført studiene på normert tid, men du må ha jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen. Som yrkesaktiv lærer i Finnmark og Nord-Troms kan du i tillegg ha rett til å få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet ditt per år.

Ordningene kan kombineres

De forskjellige ordningene kan kombineres. Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få slettet 161 000 kroner av studielånet. Jobber du i Finnmark eller Nord-Troms etter utdanningen, kan du i tillegg få slettet 50 000 kroner hvert år.

Les også:

Eksempler på hvor mye en lærer kan få slettet

Slik søker du om sletting av gjeld

Du kan først søke om sletting av gjeld etter at opptjeningstiden er ute, det vil si når du er ferdig med den femårige utdanningen og deretter har jobbet minst tre år som lærer i grunnskolen eller i videregående opplæring. Ordningen gjelder bare for de som startet på grunnskolelærerutdanning eller lektorutdanning fra og med studieåret 2017–2018. Det betyr at de første kan få slettet gjeld etter denne ordningen i 2025. 

Søknadsfrist

Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter at opptjeningstiden er ferdig.

Reglene for denne ordningen finner du i kapittel 11 i forskriften om tilbakebetaling, på www.lanekassen.no/forskrifter

Andre ordninger for sletting av studielån for lærere

Spesialisering i realfag eller språk

Hvis du fullfører visse lærerutdanninger med spesialisering i realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.