Videregående skole i Norden

Gjelder deg som tar videregående utdanning i Sverige, Danmark, Finland eller Island.
Utstyrsstipend
1 359
for hele skoleåret

Stipend og lån til videregående utdanning i Norden

Du kan få stipend og lån for å gå på videregående skoler som er offentlig godkjent i det landet du skal flytte til og som gir rett til lån og stipend i dette landet.

De fleste videregående skoler i Norden er godkjente

Hvis landets egen «Lånekasse» gir stipend eller lån, er skolen også godkjent for stipend og lån fra Lånekassen i Norge. Utdanningen du tar må vare i minst fire måneder og undervisningen må foregå på skolen, altså ikke via nettundervisning. Du må også ta utdanningen på fulltid for å få stipend og lån.

Det er ulike typer stipend og lån

De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også reisestipend, borteboerstipend og inntektsavhengig stipend. Hvis du skal betale skolepenger, kan du også få stipend og lån til dette.

Stipend skal ikke betales tilbake

Stipend er ikke det samme som studielån, som studenter i høyere utdanning får. Stipend er penger du får og ikke må betale tilbake.

Unntaket er hvis du får utbetalt mer stipend enn du har rett til. Da må du betale tilbake det du har fått for mye. Det kan for eksempel skje hvis du slutter midt i skoleåret.

Søknadsfrister

Du må ha en studieplass før du søker. Det er samme frister for alle typer stipend og lån:

 • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
 • 15. mars for vårsemesteret
Gå til søknaden

Borteboerstipend

Du kan få
6 677
kroner i måneden

Når du går på videregående i utlandet kan du få borteboerstipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine.

Det er ikke egen søknad om dette, men du må krysse av for at du skal bo borte fra foreldrene dine i den vanlige søknaden om stipend.

Reisestipend Norden

Bidrag til
3 hjemreiser
per skoleår

Hvis du ikke bor sammen med noen av foreldrene dine, har du rett på reisestipend som tilskudd for å dekke utgifter til reise mellom hjemmet ditt i Norge og skolen.

Du får stipend etter faste satser.

For et helt studieår er satsene for 2024-2025:

 • Sverige, Finland, Danmark: 5 352 kroner
 • Island: 9 042 kroner
 • Færøyene 13 044 kroner

Fra disse satsene er det trukket fra egenandelen som er på 1 401 kroner.

Hvis du skal til utlandet i kortere tid enn et helt skoleår, blir reisestipendet redusert.

Reiser innad i Norge

I tillegg får du reisestipend fra foreldrehjemmet i Norge til grensestasjon.

Oslo lufthavn, Gardermoen er grensestasjon for søkere som tar utdanning i andre nordiske land enn Sverige.

Oslo lufthavn, Gardermoen, Trondheim lufthavn, Værnes eller Harstad/Narvik lufthavn, Evenes er grensestasjon for søkere tar utdanning i Sverige.

Satsene for 2024-2025 er:

 • 2,15 kroner per kilometer for de første 300 kilometerne
 • 1,19 kroner per kilometer for de neste 301-1500 kilometerne
 • 0,43 kroner per kilometer for kilometere over 1500

Du får tilskudd til tre tur-retur-reiser i året, altså seks enkeltreiser.

Eksempel på utregning av reisestipend

Studiested i Danmark, 400 km til grensestasjon (Oslo lufthavn Gardermoen).

Stipend Sats Antall Sum kroner
Reisestipend Danmark 5 352 1 5 352
Reisestipend i Norge første 300 km 2,15 300x6 3 870
Reisestipend i Norge siste 100 km 1,19 100x6 714
Totalt     9 936

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 710 kroner
per måned hvis du bor borte

Hvis du er over 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine, kan du låne inntil 3 851 kroner i måneden.

Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av hvor mye du eller foreldrene dine tjener.

Lånet må betales tilbake

Dette er et lån som du må betale tilbake. Når du ikke lenger får stipend og lån fra Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale hele lånet pluss renter, men du betaler ned i månedlige avdrag.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om lån. Når du søker om stipend og krysser av for at du bor borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Har familien din svak økonomi?

Har foreldrene dine svak økonomi, kan du ha rett til mer stipend.

Grensene for hvor lav inntekten må være varierer. Det er fordi også dette påvirker om du kan få inntektsavhengig stipend:

 • om foreldrene dine bor sammen
 • om foreldrene dine har ny partner
 • hvor mange søsken du har
Kvinnelig og mannlig elev

Skolepenger

Hvis du skal gå på en skole der du må betale skolepenger, kan du få mer i stipend og lån.

Stipend til skolepenger

Du kan få stipend til å betale deler av skolepengene. Stipendet er på inntil 85 prosent av skolepengene, men det er øvre grense på 111 974 kroner per år.

Du får bare stipendet til rene skolepenger, men ikke for eksempel programavgift til utvekslingsorganisasjonen. Skolen må bekrefte at du betaler skolepenger.

Det er egen søknad for stipend til delvis dekning av skolepenger.

Lån til skolepenger

Hvis du skal betale skolepenger kan du låne inntil 32 211 i året til å dekke disse. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale. Lån søker du om i den vanlige søknaden.

Gå til søknad for stipend til skolepenger (P-skjema)

Dokumentasjon

Hvis du og eller familien din er bosatt utenfor Norge, får ikke Lånekassen informasjon fra skolen din eller folkeregisteret. Derfor må du sende en del dokumentasjon til oss etter at du har søkt om lån og stipend.

Vi får ikke oversikt over hvilken utdanning du har opptak til, så du må sende oss bekreftelse på det. Det kan for eksempel være kopi av opptaksbrev.

Hvis foreldrene dine ikke bor i Norge, må du sende inn dokumentasjon på om reiseavstanden mellom foreldrehjemmet og skolen er mer enn 4 mil, eller om reisetiden er mer enn 3 timer per dag. Du må også sende inn dokumentasjon på hva adressen til foreldrene dine er.

Hvis avstanden mellom skolen og foreldrehjemmet er mindre enn 4 mil, må du sende inn dokumentasjon som viser reisetiden og timeplanen din. Hvis du bor utenfor foreldrehjemmet på grunn av personlige eller sosiale forhold, som hindrer deg i å gjennomføre skolegangen, må du dokumentere dette.

Hvis du skal betale skolepenger, må du sende oss bekreftelse fra skolen som sier hvor mye du skal betale.

Hvis foreldrene dine bor i utlandet, må du sende inn kopi av fastsetting/ligningsopplysninger for dem som ikke skatter til Norge, opplysning om foreldres sivilstand og antall barn under 16 år (fødselsattest).

Aktuelle regler