Bosatt i utlandet

Gjelder deg som betaler ned på lånet og bor i et annet land.

Ingen egne regler

Det er samme regler for tilbakebetaling om du bor i Norge eller et annet land
  • når du ikke lenger får lån og stipend til fulltidsutdanning, må du begynne å betale på lånet
  • du må betale hver måned
  • hvis du skal søke om sletting av renter eller gjeld, må du sende inn mer dokumentasjon når du bor i utlandet

Betaling fra utlandet

Du må betale regninger månedlig også når du bor i utlandet. Det enkleste og rimeligste er å betale fra konto i en norsk bank.

Avtalegiro fra norsk bank

Har du en norsk konto og ønsker å slippe å overføre penger hver måned fra den utenlandske banken din, bør du overføre et større beløp til den norske bankkontoen og velge avtalegiro. Da skjer trekket automatisk på den datoen du velger som forfallsdato.

Selv om du har flyttet til utlandet eller er registrert med en utenlandsk adresse i folkeregisteret, skal det være mulig å opprette konto i en norsk bank så lenge du har norsk personnummer.

E-faktura fra norsk bank

Hvis du har konto i en norsk bank, kan du også velge e-faktura. Da må du selv huske på å godkjenne betalingen før forfall hver måned.

Hvis du ikke kan betale

Hvis du har lav inntekt, eller har problemer med å betale regninger av andre årsaker, har du rett til betalingslettelser etter samme regler som om du skulle bodd i Norge. Bor du i utlandet, må du regne med å måtte sende inn mer dokumentasjon til en eventuell søknad om enkelte betalingslettelser. Dette er fordi vi ikke får informasjon fra offentlige etater i andre land enn Norge.

Dette trenger du for å betale fra utenlandsk konto:

  • kontonr./IBAN-nr: NO5576940520300
  • SWIFT/BIC: DNBANOKK
  • bank: Dnb Bank ASA
  • navn og adresse: Lånekassen Postboks 450 Alnabru 0614 Oslo, Norway
  • ditt kunde- eller KID-nummer som du finner på regningen og på Dine sider
  • informasjon om hva betalingen gjelder

Betaling når du ikke har norsk bankkonto

Dersom du ikke ønsker eller ikke kan ha en norsk bankkonto, må du betale gebyrene og omkostningene den utenlandske banken krever. Du kan betale terminbeløpet i norske kroner eller i lokal valuta.

Du kan ikke betale på forskudd

Hvis du betaler inn et større beløp enn det som står på regningen eller betaler ekstra utenom regningene, blir det regnet som ekstra nedbetaling på lånet. Det gjør at terminbeløpene blir lavere, men du får regning på vanlig måte neste måned.

Vi tilbyr ikke forskuddsbetaling, selv om du bor i utlandet.

Du kan betale gjennom overføringstjenester (f.eks. TransferWise eller Revolut)

Du kan bruke ulike pengeoverføringstjenester for å betale regningene fra Lånekassen, og dette kan redusere omkostningene ved å betale fra utlandet.

Husk å legge inn riktig betalingsinformasjon dersom du bruker TransferWise, Revolut eller andre overføringstjenester for å betale regningen fra Lånekassen, slik at betalingen blir registrert på riktig kunde.

Du kan betale med sjekk

Betaler du med en privat sjekk, dvs. sjekker du har på en konto i din utenlandske bank, må den skrives ut i lokal valuta. Husk å føre på KID-nummer eller kundenummer på sjekken. Vær klar over at du blir belastet med et gebyr på 300 kroner når du betaler med sjekk. Gebyret blir lagt til den neste regningen din, i tillegg til det vanlige terminbeløpet.

Du kan også kjøpe en valutasjekk i norske kroner eller lokal valuta i en lokal bank. Vær klar over at betaling med sjekk tar lang tid.

Send sjekken til:
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo, Norway

Du kan utsette betalingen
Se hvilke muligheter du har hvis du ikke kan betale regningen.
Når du skal begynne å betale på lånet
Se hva som skjer når du er ferdig med utdanningen.

Aktuelt regelverk