Arbeidsledig, AAP, syk og lav inntekt

Du kan ha rett til å få slettet renter på lånet ditt hvis du er i en situasjon som gjør at du har lav inntekt.

Veileder Sletting av renter

Får du slettet renter, kan du utsette betalingen i den samme perioden

Alle kan utsette betalingen inntil 36 ganger, men du bruker ikke av denne kvoten i perioder der du får slettet renter.

Har du brukt opp utsettelsene dine, kan du altså likevel få utsatt betalingen i perioder du får slettet renter.

Vi har flere ordninger for deg

Hvis du er i en situasjon som gjør at du har lav inntekt, kan du få slettet renter og utsatt betaling på studielånet.

Sletting av renter innebærer at renter som allerede er lagt til lånet ditt, blir slettet. Du kan altså ikke søke om at renter ikke skal bli lagt til i fremtiden. For å ha rett til å få slettet renter, må du være i en situasjon som er godkjent for sletting av renter og du må ha inntekt under grensene våre. 

Søknadsfrist for sletting av renter

Du kan søke om sletting av renter i inntil tre år tilbake i tid. Det vil si at du kan få slettet renter tilbake til 1. januar 2021 hvis du søker i løpet av 2024.

Du kan utsette betalingen i perioder du får slettet renter

I perioder du får slettet renter, kan du også utsette betalingen uten at du bruker av kvoten på 36 utsettelser. Det fungerer slik at utsettelser du har brukt, blir slettet når du senere får innvilget sletting av renter.

Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine?

Hvis du har brukt 36 utsettelser, kan du få flere hvis det er sannsynlig at du får slettet renter for den samme perioden. For å utsette flere betalinger, må du først søke om sletting av renter og deretter søke om betalingsutsettelse.

Se inntektsgrenser for sletting av renter

Gå til søknaden
Dokumentasjonskrav for sletting av renter
Ufør
Får du uføretrygd, kan du ha rett til å få slettet gjeld.
Statens innkrevingssentral (SI)
Hva vil det si at lånet er oppsagt og overført til Statens innkrevingssentral?

Betalingsutsettelse

Alle kan utsette betalingen
36 ganger

I løpet av nedbetalingstiden kan alle utsette regningen inntil 36 ganger, som tilsvarer tre år til sammen. Du trenger ikke oppgi noen spesiell årsak for å få utsatt betalingen.

Vær oppmerksom på at nedbetalingstiden blir lengre, siden du må betale regningen senere enn planlagt, og at renter blir lagt til lånet ditt også i perioder der du ikke betaler. Det fører til at du må betale mer renter samlet sett, enn om du ikke utsetter betalingen. Utsetter du én regning, utvider vi nedbetalingstiden med én måned. Utsetter du to regninger, utvider vi med to måneder, og så videre.

Du kan både utsette regninger du allerede har fått og regninger som skal komme senere. Utsetter du regninger du ikke har fått ennå, sender vi deg ikke regningen.

Aktuelt regelverk