Lærling med ungdomsrett

Veileder borteboer lærling

Kvinnelig lærling klipper hår på kunde. Foto.

Lærling

Er du lærling med ungdomsrett, får du stipend etter de samme reglene som elever på videregående, med noen unntak.

Lærlinglønnen kan påvirke borteboerstipendet

Borteboerstipendet blir redusert hvis du har lærlinglønn som er over grensen. Grensen for studieåret 2023–2024 er 16 383 kroner i brutto månedslønn.

I tillegg må du oppfylle minst ett av vilkårene nedenfor:

  • Det er mer enn 40 kilometer mellom foreldrehjemmet og lærebedriften.
  • Du bruker mer enn tre timer tur-retur hver dag på å reise fra foreldrehjemmet til lærebedriften.
  • Det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der.

Særlige forhold vil si sosiale eller personlige ting som gjør at du blir hindret i utdanningen, hvis du blir boende hjemme.

Lærlinger får ikke utstyrsstipend

Som lærling får du ikke lenger utstyrsstipend, slik du gjorde da du gikk på videregående skole.

Svært få lærlinger får inntektsavhengig stipend

Inntektsavhengig stipend er et stipend til elever fra familier med svak økonomi. Hvor stort stipend du kan få, er blant annet avhengig av lærlinglønnen din. Grensen for hvor høy lærlinglønn du kan ha og fortsatt få inntektsavhengig stipend, er så lav at det er svært få lærlinger som får det.

Du får utbetalinger i 11 måneder

Lærlinger får utbetalt stipend for 11 måneder i året, i motsetning til elever i vanlig videregående, som bare får stipend for 10 måneder. Du kan få stipend fra august til juni, men du må fortsatt huske å søke hvert år.

De fleste lærlinger har ungdomsrett

Det er ikke Lånekassen som bestemmer om du har ungdomsrett eller ikke, det får vi beskjed om fra fylkeskommunen Her kan du lese mer om ungdomsrett.

Gå til søknaden

Har du veldig lav lærlinglønn?

Noen få
lærlinger
får ekstra stipend

Hvis du har en lærlinglønn som er mindre enn cirka 6 222 kroner i måneden, og du kommer fra en familie med svak økonomi, kan du ha rett til inntektsavhengig stipend.

Stipendet er behovsprøvd mot lærlinglønnen

For at du skal kunne få inntektsavhengig stipend som lærling, må foreldrene dine ha inntekt under grensene i forskriften, samtidig som lærlinglønnen din må være svært lav.

For hver krone du har i lærlinglønn, blir det trukket 60 øre fra beløpet du kan få i inntektsavhengig stipend. Det vil si at hvis du har en lærlinglønn på mer enn cirka 6 222 kroner i måneden, får du ikke stipendet.

Les mer om inntektsavhengig stipend.

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 710 kroner
per måned hvis du bor borte

Hvis du er over 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine, kan du låne inntil 3 710 kroner i måneden.

Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av hvor mye du eller foreldrene dine tjener.

Lånet må betales tilbake

Dette er et lån som du må betale tilbake. Når du ikke lenger får stipend og lån fra Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale hele lånet pluss renter, men du betaler ned i månedlige avdrag.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om lån. Når du søker om stipend og krysser av for at du bor borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Bor foreldrene dine langt unna arbeidsplassen?

Avstand Stipend
130 km 265 kroner
350 km 2 721 kroner
700 km 5 136 kroner

Bor du borte og det er lang reisevei mellom der foreldrene dine bor og arbeidsplassen din, kan du få reisestipend. Ovenfor ser du noen eksempler på hvor stort reisestipend du kan få for et helt år.

Hvor stort reisestipend du får, kommer an på hvor mange kilometer det er mellom der foreldrene dine bor, og arbeidsplassen din.

Satser i 2023–2024

  • 2,07 kroner per kilometer for de første 300 kilometerne
  • 1,15 kroner per kilometer for de neste 301-1500 kilometerne
  • 0,41 kroner per kilometer for kilometere over 1500

Du får støtte til tre tur-retur-reiser i året, men vi trekker fra en egenandel på 1 350 kroner totalt.

Hva skal reisestipendet dekke?

Reisestipend er et tilskudd til deg med lang reisevei. Det er ikke ment å dekke alle de faktiske reiseutgiftene du har, eller å dekke kostnadene du har ved å reise til og fra arbeidsplassen.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om reisestipend. Når du søker om vanlig stipend og krysser av for at du bor borte, sjekker vi om du har krav på reisestipend.

Har du barn?

Hvis du har barn, kan du få mer stipend og lån.

Aktuelt regelverk