Lærerutdanning med spesialisering i realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk

Hvis du fullfører visse lærerutdanninger med spesialisering i realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Hvis du fyller vilkårene under, kan du få slettet gjeld med opptil 50 000 kroner. Hvis du har lavere gjeld enn 50 000 kroner, vil du få slettet resten av lånet ditt. 

Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter at du har tatt siste eksamen eller har levert inn masteroppgaven i den utdanningen du søker om sletting av gjeld for.

Spesialisering i realfag eller fremmedspråk

Du kan bare få slettet gjeld når spesialiseringen din er i realfag eller fremmedspråk, ikke hvis fagene er en øvrig del av masterprogrammet. Disse programmene gir rett til å få slettet gjeld:

 • Femårig integrert masterprogram i lærerutdanning med spesialisering i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk) 
  Eksempel: Hvis du tar en master i grunnskolelærer- eller lektorutdanning og velger realfag eller fremmedspråk som ditt masteremne eller som din spesialisering, vil du ha rett til sletting av gjeld etter denne ordningen etter fullført utdanning. 
 • Toårig fagdidaktisk masterprogram for lærere som tar spesialisering i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk). Et toårig masterprogram tilsvarer 120 studiepoeng. 
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom du tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag i biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk, teknologiske fag / sivilingeniørutdanning eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk)
 • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom du tidligere har fullført ingeniørutdanning

Les også

Eksempler på hvor mye en lærer kan få slettet

Samisk eller kvensk språk

Ordningen gjelder deg som fullfører 60 studiepoeng eller mer i samisk eller kvensk språk som del av følgende utdanninger:

 • Samisk grunnskolelærerutdanning
 • Samisk barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning
 • Lektorutdanning

Ordningen omfatter også deg som tar eller har tatt minst 60 studiepoeng i samisk eller kvensk språk i tillegg til en av disse utdanningene:

 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Barnehagelærerutdanning
 • Grunnskolelærerutdanning
 • Lektorutdanning
 • Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Slik søker du

Du må selv søke om å få slettet gjeld, dette skjer ikke automatisk. 

Når du har tatt siste eksamen eller levert inn masteroppgaven din, må du skrive et brev til Lånekassen der du oppgir hvilke utdanninger du har tatt og at du søker om å få slettet deler av gjelden din. Logg inn på Dine sider og last opp brevet sammen med en kopi av vitnemålet ditt. Karakterutskrift eller lenke til Vitnemålsportalen er ikke godkjent som dokumentasjon.

Dersom du søker om sletting av gjeld på grunnlag av fullført PPU, må du sende inn kopi av vitnemålet både for PPU og for mastergraden din. 

Søknadsfrist

Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter at du har tatt siste eksamen eller har levert inn masteroppgaven i den utdanningen du søker om sletting for. Datoen du ble tildelt graden din eller datoen vitnemålet er utstedt, har ikke betydning for søknadsfristen. 

Du får et brev fra oss når gjelden er slettet. Du kan også se om du har fått slettet gjeld på Dine sider under "kontobevegelser".

Behandlingstid

Det kan være lang behandlingstid på søknader om sletting av gjeld. Det betyr at du kan få svar på søknaden etter at fristen har gått ut. Så lenge du har sendt inn søknad om sletting av gjeld innen fristen, vil du få mulighet til å ettersende eventuell nødvendig dokumentasjon etter fristen, dersom vi ber om dette.  

Du får et brev fra oss på Dine sider når saken din er ferdig behandlet. Du kan også se om du har fått slettet gjeld på Dine sider under "Kontobevegelser".

Andre ordninger for lærere

Sletting av gjeld etter grunnskolelærer- og lektorutdanning

Grunnskolelærer i Finnmark eller Nord-Troms

Logg inn

Vil du bli grunnskolelærer eller lektor?


Du kan få slettet gjeld dersom du utdanner deg til grunnskolelærer eller lektor og jobber tre år i skolen etter studiene.