Lærerutdanning i realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk

Hvis du fullfører visse lærerutdanninger i realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Hvis du fyller vilkårene under, kan du få slettet gjeld med opptil 50 000 kroner. Hvis du har lavere gjeld enn 50 000 kroner, vil du få slettet resten av lånet ditt. 

Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter eksamen er gjennomført,

Realfag og fremmedspråk

Du kan bare få slettet gjeld når spesialiseringen din er i realfag eller fremmedspråk, ikke hvis fagene er en øvrig del av masterprogrammet. Disse programmene gir rett til å få slettet gjeld:

 • integrert masterprogram i lærerutdanning med spesialisering i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk)
  Eksempel: Hvis du tar en master i grunnskolelærer- eller lektorutdanning og velger realfag eller fremmedspråk som ditt masteremne eller som din spesialisering, vil du ha rett til sletting av gjeld etter denne ordningen etter fullført utdanning. 
 • toårig fagdidaktisk masterprogram for lærere som tar spesialisering i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk).
 • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom du tidligere har fullført mastergrad eller hovedfag i biologi, fysikk, geofag, informasjonsteknologi, kjemi, matematikk, teknologiske fag / sivilingeniørutdanning eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk)
 • praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), dersom du tidligere har fullført ingeniørutdanning

Les også

Sletting av gjeld etter grunnskolelærer- og lektorutdanning

Samisk eller kvensk

Ordningen gjelder deg som fullfører 60 studiepoeng eller mer i samisk eller kvensk språk som del av følgende utdanninger:

 • Samisk grunnskolelærerutdanning (Samisk høgskole)
 • Samisk barnehagelærerutdanning (Samisk høgskole)
 • 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk som del av grunnskolelærerutdanning
 • 60 studiepoeng samisk eller kvensk som en del av lektorutdanning

Ordningen omfatter også deg som tar disse utdanningene:

 • 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk dersom du tidligere har fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) dersom du tidligere har avlagt 60 studiepoeng i samisk eller kvensk språk
 • 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk dersom du tidligere har fullført barnehagelærerutdanning
 • Fullført barnehagelærerutdanning dersom du tidligere har avlagt 60 studiepoeng samisk eller kvensk språk

Søknadsfrist

Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen senest seks måneder etter eksamen er gjennomført, Du får et brev fra oss når gjelden er slettet. Du kan også se om du har fått slettet gjeld på Dine sider under "kontobevegelser".

Slik søker du

Du må selv søke om å få slettet gjeld. Skriv et brev der du oppgir hvilke utdanninger du har tatt og at du søker om å få slettet deler av gjelden din.  Logg inn på Dine sider og last opp brevet og vitnemål for utdanningene du har tatt.

Logg inn

Vil du bli grunnskolelærer eller lektor?


Du kan få slettet gjeld dersom du utdanner deg til grunnskolelærer eller lektor og jobber tre år i skolen etter studiene.