Regler for deg i videregående opplæring

Alderen din er med på å bestemme hvilke typer stipend og lån du kan få. Informasjonen gjelder også forberedende opplæring.

De fleste i videregående opplæring får utstyrsstipend eller andre stipend etter reglene som gjelder for elever i vanlig videregående opplæring. De får som oftest et lavere beløp enn studenter som tar høyere utdanning, og alt, eller det meste er stipend.

Noen elever i videregående opplæring kan søke stipend og lån etter samme regler som studenter i høyere utdanning. De får som oftest utbetalt mer og mesteparten av beløpet er et lån, ikke et stipend.

Er du mellom 21 og 24 år og fikk stipend og lån i skoleåret 2023-2024?

Sjekk nederst på siden om reglene gjelder deg.

Regler for deg under 21 år uten studie- eller yrkeskompetanse

Du kan søke stipend og lån etter reglene for vanlig videregående opplæring hvis begge punktene gjelder:

  • Du er under 21 år. Det vil si fyller 20 år eller mindre i løpet av det kalenderåret skoleåret starter. 
  • Du har ikke studie- eller yrkeskompetanse ennå. Det betyr at du ikke har fullført og bestått studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning. Da har du fått vitnemål, fagbrev eller svennebrev.

Da kan du ha rett til utstyrsstipend, borteboerstipend, inntektsavhengig stipend og lån for elever over 18 år, som gis etter reglene for vanlig videregående opplæring.

Dette kan du lese mer om i del 2 i forskrift om utdanningsstøtte.

Regler for deg over 21 år eller deg under 21 år med studie- eller yrkeskompetanse

Du kan søke om lån og stipend etter reglene for høyere og annen utdanning hvis ett av punktene gjelder: 

  • Du er 21 år eller eldre. Det vil si fyller 21 år eller mer i løpet av det kalenderåret skoleåret starter. 
  • Du har studie- eller yrkeskompetanse. Det betyr at du har fullført og bestått studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning. Da har du fått vitnemål, fagbrev eller svennebrev.

Da kan du ha rett til lån, og lån som kan bli stipend, som gis etter reglene for høyere og annen utdanning.  

Dette kan du lese mer om i del 3 i forskrift om utdanningsstøtte.

Unntak for deg mellom 21 og 24 år

På grunn av nye regler fra skoleåret 2024-2025 er noen søkere med i en overgangsordning. Det betyr at de nye reglene gjelder ikke dem.

Du er med i overgangsordningen hvis alle punktene gjelder: 

  • Du fyller fra 21 til 24 år i løpet av 2024.   
  • Du har ikke studie- eller yrkeskompetanse ennå. Det betyr at du ikke har fullført og bestått studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning.  Da har du fått vitnemål, fagbrev eller svennebrev.
  • Du fikk utstyrsstipend, andre stipend eller lån etter reglene for vanlig videregående opplæring (del 2 i forskrift om utdanningsstøtte) i skoleåret 23-24. 

Gjelder det deg, får du stipend som gis etter reglene for vanlig videregående opplæring. Selv om du er over 21 år, får du ikke lån og lån som kan bli stipend, som gis etter reglene for høyere og annen utdanning.

Dette gjelder frem til du har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse eller senest ut skoleåret 25-26.

Hvis du går forberedende opplæring gjelder overgangsordningen frem til fullført forberedende opplæring eller senest ut skoleåret 25-26.