Inntektsavhengig stipend

Gjelder for deg som går på videregående skole, fyller 20 år eller mindre i løpet av det kalenderåret skoleåret starter og ikke har studie- eller yrkeskompetanse ennå.

VeilederInntektsavhengigStipend

Inntektsavhengig stipend

Stipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnadene for elever fra familier med svak økonomi.

Stipendet skal sikre at elever har mulighet til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi.

Det er tre ulike satser for inntektsavhengig stipend. Satsene er 1 291 kroner, 2 583 kroner eller 3 875 kroner per måned.

Så lenge du går i vanlig videregående opplæring, vil foreldrene dine fortsatt ha forsørgerplikt for deg, også etter at du har fylt 18 år.

Dette ser vi etter når vi vurderer om du kan få inntektsavhengig stipend:

  • om foreldrene dine bor sammen
  • om foreldrene dine har ny partner
  • inntektene til begge foreldrene dine
  • hvor mange søsken du har

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om inntektsavhengig stipend. I søknaden om stipend til videregående skole, velger du om du vil søke om inntektsavhengig stipend eller ikke.

Søknad om stipend til videregående skole

Aktuelt regelverk