Elev med barn

Gjelder for deg som går på grunnskole, videregående skole eller er lærling, og har ungdomsrett.

Hvis du er elev eller lærling med ungdomsrett, kan du få mer stipend og lån når du har barn.

I tillegg til utstyrsstipendet kan du få barnestipend, borteboerstipend og inntektsavhengig stipend når du har egne barn. Du kan også få et tilleggslån hvis du er over 18 år.

Krav

Barna må bo hos deg minst 40 prosent av tiden for at du skal få mer stipend og lån.

Barnestipend

Barnestipendet skal bidra til å dekke de ekstra kostnadene du får når du har barn.

Satsen for 2022–2023 er 1 826 kroner i måneden per barn. Har du flere enn to barn, er satsen 1 188 kroner for barn nummer tre og fire.

Borteboerstipend

Når du har barn, får du borteboerstipend enten du bor for deg selv, med ektefelle/samboer, eller sammen med foreldrene dine. Du kan ikke få borteboerstipend hvis du samtidig får overgangsstønad eller andre stønader for å dekke livsopphold. Hvis du får lærlinglønn, blir stipendet behovsprøvd mot det.

Borteboerstipendet er på 4 709 kroner i måneden.

Inntektsavhengig stipend

For søkere uten barn blir det inntektsavhengige stipendet behovsprøvd mot foreldrenes inntekt. Men når du selv har barn, blir dette stipendet i stedet behovsprøvd mot din egen inntekt. Har du trygd, inntekt og formue under grensene, har du krav på inntektsavhengig stipend.

Trygd og inntekt påvirker hvor mye du kan få

Barnestipendet og det inntektsavhengige stipendet blir redusert hvis du har trygd eller annen inntekt, for eksempel stønad som enslig forsørger eller lærlinglønn. For hver 1000 kroner du får i trygd eller inntekt, reduseres stipend med 600 kroner. 

Har du en ektefelle eller samboer, ser vi også på inntekten hans eller hennes. Hvis ektefellen eller samboeren din tjener mer enn 37 437 kroner før skatt per måned, får du mindre barnestipend.

Tilleggslån

Du kan få inntil 52 170 kroner i året i tilleggslån når du er over 18 år og har barn, men begrenset til 104 340 kroner totalt for de årene du får lån. Du kan selv velge hvor mange år du vil fordele dette beløpet over.

Dette lånet kan du få hvis du er lærling eller går på videregående skole, men ikke hvis du tar grunnskole.

Lånet må betales tilbake når du er ferdig med utdanningen din.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad for disse lånene og stipendene. Når du søker om vanlig stipend og lån, vurderer Lånekassen automatisk om du kan ha krav på barnestipend og borteboerstipend. Men du må selv velge om du også vil søke om tilleggslån.

Du trenger ikke å oppgi ektefelles eller samboers inntekt når du går på videregående skole med ungdomsrett, den sjekker vi selv.