Universitet og høgskole i Norden

Hel grad og enkeltemner på universitet eller høgskole i Norden.

Veileder norden helgrad

Godkjente utdanninger
Finn utdanninger som er godkjent tidligere
Dokumentasjon
Du må sende inn dokumentasjon før, under og etter studiene
Tre mannlige studenter med med en sykkel. Foto.

Studere i et annet nordisk land

Lånekassen tilbyr lån og stipend til deg som tar en hel grad eller enkeltemner.

Utdanningen må være godkjent i landet du skal til

Vi kan gi lån og stipend til universiteter og både private og offentlige høgskoler i alle de nordiske landene. Vilkåret er at utdanningen er offentlig godkjent i studielandet og godkjent for lån og stipend fra «Lånekassen» i det aktuelle landet.

Søknadsfristen er 15. november hvis du skal ha støtte hele året

Du må ha en studieplass før du søker, og du kan tidligst søke i midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele studieåret eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Alle studenter får basislån

Studenter i Norden kan få samme lån og stipend som de som studerer i Norge.

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine, du består utdanningen din og har inntekt og formue under grensene. Er du gift eller har samboer som du har felles barn med, beregner vi ut fra deres samlede formue.

Du må være på universitetet i studieåret

For å ha rett til lån og stipend, er det et krav at du oppholder deg på universitetet eller høgskolen i studieåret. Du får ikke lån og stipend hvis du for eksempel skriver masteroppgave hjemme i Norge.

Du kan ikke få støtte fra en annen nordisk Lånekasse samtidig

Du har ikke rett til lån og stipend fra Lånekassen hvis du samtidig mottar støtte til livsopphold fra en av de andre nordiske «lånekassene». Perioder hvor du får støtte fra for eksempel SU eller CSN, blir trukket fra det maksimale antallet år du kan få støtte fra Lånekassen.

Du må sende dokumentasjon hvert år

Vi får ikke informasjon om beståtte eksamener eller bekreftelse på hvor mye skolepenger du har betalt fra læresteder i utlandet. Derfor må du dokumentere dette til oss hvert år.

Du trenger ikke huske på dette selv. Vi gir deg beskjed når og hvordan dette skal gjøres. Du må dokumentere faglig progresjon for at du skal få gjort om deler av lånet ditt til stipend, og for at vi skal behandle søknaden din når du søker for neste studieår.

Gjeld og nedbetaling

Lån fra Lånekassen er rente- og avdragsfritt så lenge du er student og mottar støtte fra oss til fulltidsutdanning. Når du ikke lenger får støtte til fulltidsutdanning fra Lånekassen, begynner det å løpe renter på lånet og du må begynne å betale rundt 7 måneder senere

Gå til søknad om lån og stipend

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 4 443 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om stipend for deg med nedsatt funksjonsevne

Er du over 30 år?

Kan du søke om inntil
115 880
i tilleggslån per år

Du kan låne inntil 115 880 kroner ekstra i året hvis du studerer på fulltid, som tilsvarer 60 studiepoeng per år. Hvis du tar færre studiepoeng, får du tilbud om å låne et mindre beløp. Du kan låne 231 760 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån.

Student med hender på tastatur. Foto.

Omgjøring av lån til stipend

Inntil 40 prosent av basislånet ditt kan bli gjort om til stipend hvis du består utdanningen din og avlegger en grad.

Du må sende inn vitnemål for å få omgjøring

Når du har avsluttet utdanningen din, må du sende inn en kopi av vitnemålet ditt og offisiell eksamensutskrift, slik at vi kan gjøre om lån til stipend. Send inn resultatene så fort som mulig etter du har bestått utdanningen.

Hvis du har fått lån og stipend til skolepenger, må du også sende inn dokumentasjon fra lærestedet som bekrefter at du har betalt skolepengene.

Send inn kopi av vitnemål og offisiell eksamensutskrift innen fristen

Fristen for å få omgjøring for beståtte studiepoeng, er fire år tilbake i tid, regnet fra det kalenderåret hvor vi mottar resultatene fra deg. Tar du en grad som er lengre enn fire år, må du derfor sende inn resultater underveis i graden, slik at du ikke går glipp av omgjøring.

Fristen for å få omgjøring for en fullført grad er åtte år tilbake i tid, regnet fra starten av det semesteret hvor du besto graden.

For å kunne få omgjøring for fullført grad, må det gå klart fram av dokumentasjonen hvilken grad eller kvalifikasjon du har oppnådd. Dersom du har avsluttet utdanningen før du har fullført en grad, må du gi oss beskjed.

Les de generelle reglene for omgjøring

Når ting skjer

Når noe skjer i livet ditt eller i studiehverdagen din, kan det ha konsekvenser for hva du kan få fra Lånekassen, enten nå eller i framtiden.

Aktuelt regelverk