Søknad om lån og stipend til gradsutdanning eller enkeltemner i Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å søke om bare den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend, eller hele lånet.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningsstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet for første gang, må du sende dokumentasjon til oss etter at du har søkt. Du kan sende dokumentasjonen på Dine sider på lanekassen.no eller i posten.

Dette må du sende:

  • Endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet
  • Bekreftelse fra lærestedet som viser hvor mye du eventuelt skal betale i skolepenger

Hvis du allerede er student i Norden og skal fortsette utdanningen, må du ha sendt inn skjema for Årlig kontroll for forrige studieår.

Joint degree

Dersom du tar en joint degree (samarbeidsgrad mellom flere læresteder) og du er student ved forskjellige læresteder i løpet av graden din, skal du alltid søke om lån og stipend til den utdanningen og det lærestedet du er student i perioden du søker for.

Søk så fort du har studieplass
for 2022–2023

Nå kan du søke om lån og stipend for studieåret 2022–2023.

Siste frist for å søke er:

  • 15. november 2022 hvis du søker for høsten 2022
  • 15. mars 2023 hvis du søker for våren 2023