Dokumentasjon ved gradsstudier i Norden

Her finner du informasjon om hva slags dokumentasjon vi ber om før, under og etter studiene når du studerer i Norden.
Mannlig student som ser inn i kameraet. Foto.

Hva slags dokumenter trenger dere fra meg?

Når du studerer i utlandet, får ikke Lånekassen beskjed om opptak, resultater eller skolepenger fra den utenlandske skolen. Dette må du dokumentere selv.

Du må sende dokumentasjon flere ganger

Den første gangen du søker om lån og stipend til en ny utdanning i utlandet, må du sende  dokumentasjon på opptak og skolepenger.

Du må oppfylle kravene til tilknytning til Norge når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet. Dette er relevant for deg som enten er norsk statsborger og har vært bosatt i utlandet i lengre tid, eller for deg som er utenlandsk statsborger.

Det er krav til dokumentasjon både når du søker om stipend og lån for første gang til en utdanning, underveis i gradsutdanningen din og etter du er ferdig. Dette finner du mer informasjon om lengre ned på siden.

Når du søker første gang

Når du søker om stipend og lån til en ny utdanning i et annet nordisk land, altså den første gangen du søker om støtte til den aktuelle utdanningen, må du sende inn dokumentasjon på opptak og eventuelle skolepenger.

Du må sende et endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet. Har du fått et opptaksbrev med faglige vilkår, må du vente med å søke til du har fått et nytt og endelig opptaksbrev fra lærestedet.

Opptaksbrevet må vise navnet ditt, hvilken grad du skal ta (for eksempel bachelorgrad), at du studerer på fulltid, fagretning og varighet på studiet med forventet avslutning.

Hvis du skal betale skolepenger, må du sende inn dokumentasjon fra lærestedet som viser hvor mye du skal betale.

Lån og stipend til skolepenger fra Lånekassen skal kun dekke faktiske skolepenger. Det vil si avgifter som er direkte knyttet til undervisningen. Derfor er det viktig at bekreftelsen du sender ikke inneholder andre avgifter.

Du må oppfylle kravene til tilknytning til Norge når du søker om stipend og lån til utdanning i utlandet. Dette er relevant for deg som enten er norsk statsborger og har vært bosatt i utlandet i lengre tid, og for deg som er utenlandsk statsborger.

Underveis i utdanningen

Du må dokumentere faglig progresjon og eventuelt betalte skolepenger hvert år når du er gradsstudent i utlandet. Du får tilsendt et skjema fra oss som heter Skjema for faglig progresjon, som lærestedet må fylle ut.

Du må dokumentere faglig progresjon for det aktuelle kalenderåret. Har du strøket på eksamen, skal lærestedet opplyse om det i skjemaet. Hvis du ikke har avlagt eksamener ennå, skal lærestedet ditt oppgi om du er faglig i rute.

Lærestedet må bekrefte at du er fulltidsstudent i perioden vi spør etter.

Lærestedet ditt skal bekrefte hvor mye skolepenger du eventuelt har betalt for studieåret. Har du betalt skolepenger, må skjemaet vise hvor mye du har betalt for både høst- og vårsemesteret. Betaler du i avdrag til lærestedet, må du vente med å sende inn skjemaet til hele skolepengebeløpet er betalt.

Hvis lærestedet gir deg et brev i stedet for Skjema for faglig progresjon og betalte skolepenger, kan vi godta det. Brevet må inneholde de samme opplysningene som skjemaet og være rettet til deg personlig.

Når du er ferdig med graden din

Når du er ferdig med utdanningen må du sende oss dokumentasjon for å få gjort om lån til stipend.

Du må sende inn dokumentasjon på hvilke fag du har bestått og hvor mange Studiepoeng, ECTS, credits eller tilsvarende. Dokumentasjonen må også vise om du har oppnådd en grad.

Du må sende inn dokumentasjon fra lærestedet som viser hvor mye du har betalt i skolepenger det siste året ditt.