Generelle vilkår for lån og stipend

Det er noen generelle vilkår du må oppfylle for å ha rett til lån og stipend fra Lånekassen. Her kan du lese om de viktigste.

Du kan få stipend og lån til å ta 480 studiepoeng

Regelen gjelder selv om du har betalt ned tidligere lån. Dersom du har fått lån og stipend fra offentlige ordninger i andre land, blir den perioden også regnet med i hvor lenge du kan få lån og stipend.

Videregående opplæring eller grunnskoleopplæring du har tatt med ungdomsrett, er ikke regnet med i hvor mye utdanning du kan få lån og stipend til. Du kan altså få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng i tillegg til de årene du tok vanlig videregående. 480 studiepoeng er det samme som åtte år med fulltidsstudier.

Reglene for hvor mye utdanning du kan få lån og stipend til er endret fra og med studieåret 2021–2022. Regelendringen er spesielt relevant for deg som har studert på deltid, eller skal studere på deltid.

Hvis du er forsinket i utdanningen fordi du ble syk, fikk barn, eller fordi læringsmiljøet eller studiesituasjonen ikke er tilpasset den nedsatte funksjonsevnen din, kan du likevel få støtte til mer enn 480 studiepoeng.

Du må ha opptak i en utdanning som er godkjent

Alle studietilbud ved norske universiteter og offentlige høgskoler er godkjente for lån og stipend, og også de fleste private høgskoler, som for eksempel BI. Tar du en utdanning du er usikker på om er godkjent for lån og stipend, kan du spørre oss eller se oversikten over akkrediterte institusjoner hos NOKUT.

Utenlandske statsborgere

Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen. Utenlandske statsborgere kan få støtte til utdanning i Norge hvis de oppfyller bestemte vilkår om tilknytning. Det er bare borgere fra EØS- eller EFTA-land og deres familiemedlemmer som kan få lån og stipend til å ta en hel utdanning i utlandet.

Les mer om utenlandske statsborgere og tilknytning til Norge.

Du kan ikke være over 65 år

Det er ingen nedre aldersgrense for studielån. Men er du over 50 år, vil du få mindre stipend og lån, og er du over 65 år, kan du ikke få stipend og lån.

Du kan ikke ha misligholdt tidligere studielån

Hvis du ikke har fulgt opp betalingsforpliktelsene dine på tidligere studielån, eller har brutt opplysningsplikten, er det ikke sikkert du kan få stipend og lån igjen til mer utdanning.

Det er først når vi har behandlet søknaden din om stipend og lån, at du får svar på om du kan få ny støtte.

Du kan ikke være mer enn ett år forsinket i utdanningen

Blir du forsinket i utdanningen med mer enn 60 studiepoeng eller tilsvarende, kan du miste retten til lån og stipend.

Les forskriften om utdanningsstøtte