Søknad om skolepengelån til nettstudier i et EØS-land

Dette søker du om

I søknaden søker du om et lån til skolepenger til utdanningen. Du kan ikke søke om basislån, andre stipender eller lån til denne typen utdanning.

Dokumentasjon

Når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet for første gang, må du sende dokumentasjon til oss etter at du har søkt. Du kan sende dokumentasjonen på Dine sider på lanekassen.no eller i posten.

Dette må du sende:

  • Vitnemål fra videregående skole eller annen bekreftelse som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge (kun hvis du skal studere utenfor Norden).
  • Endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet (unconditional offer).
  • Bekreftelse fra lærestedet som viser hvor mye du skal betale i skolepenger (tuition fee).
  • Hvis du ikke er norsk statsborger må du sende dokumentasjon som viser at du er fra et EØS- eller EFTA-land, eller at du er familiemedlem til en borger fra et EØS- eller EFTA-land.

Hvis du allerede er student i utlandet og skal fortsette utdanningen, må du ha sendt inn skjema for Årlig kontroll for forrige studieår før vi kan behandle en ny søknad. 

Du finner mer informasjon for utenlandske statsborgere på denne siden. 

 

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk når du har studieplass

Søknaden for studieåret 2024–2025 åpner i midten av mai.

Siste frist for studieåret 2023-24 er:

  • 15. mars 2024 hvis du søker for våren 2024