Søknad om skolepengelån til nettstudier i et EØS-land

Dette søker du om

I søknaden søker du om et lån til skolepenger til utdanningen. Du kan ikke søke om basislån, andre stipender eller lån til denne typen utdanning.

Dokumentasjon

Når du søker om lån og stipend til utdanning i utlandet for første gang, må du sende inn:

  • Vitnemål fra videregående skole eller annen bekreftelse som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge (kun hvis du skal studere utenfor Norden).
  • Endelig opptaksbrev uten faglige vilkår fra lærestedet (unconditional offer).
  • Bekreftelse fra lærestedet som viser hvor mye du skal betale i skolepenger (tuition fee).

Hvis du allerede er student i utlandet og skal fortsette utdanningen, må du ha sendt inn skjema for Årlig kontroll for forrige studieår.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Gå til søknaden