Nettstudier

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan få lån og stipend til nettstudier ved norske læresteder

For at du skal få lån og stipend må nettstudiet du tar

  • være ved et norsk lærested
  • være godkjent for lån og stipend
  • være lagt opp med oppfølging fra lærestedet hvert semester

Hvis du finner utdanningen din i søknaden, er den godkjent.

Gå til søknaden.

Krav til deg

Du må som hovedregel være norsk statsborger og oppfylle vilkårene om tilknytning til Norge.

Nettstudier utenfor Norge

Du kan få et begrenset lån til dekking av skolepenger, men ingen andre lån eller stipend, hvis du skal ta nettstudier på læresteder i Norden eller i et annet EØS-land.