Søknader og skjema

Stipend og lån til utdanning

Endre søknad eller melde fra om noe?

Meld fra om endringer

Du kan melde fra om

 • flytting
 • avbrutt utdanning
 • at du tar flere eller færre fag/studiepoeng
 • at du vil trekke søknaden din
 • byttet lærested eller utdanning

Logg inn for å melde fra

Du melder fra om endringen på Dine sider

Utsett regningen

36 utsettelser

Du kan utsette regningen 36 ganger, som tilsvarer 3 år. Du trenger ikke å oppgi grunn.

Du kan søke om utsettelse selv om du har fått purringer eller lånet ditt er sagt opp.

Pass på dette

Søk helst før fristen er utløpt. Hvis du søker etter at regningen er sendt ut, må du huske på dette: 

 • avtalegiro - du må selv stoppe trekket i nettbanken

Ordninger for reduksjon av gjeld

Veileder frister

Fast rente

Det er bare mulig å søke om, eller avslutte, en avtale om fast rente i periodene
 • 10. - 17. februar
 • 10. - 17. april
 • 10. - 17. juni
 • 10. - 17. august
 • 10. - 17. oktober
 • 10. - 17. desember