Søknad om sletting av renter

Dette søker du om

I søknaden søker du om å få slettet renter som allerede er lagt til gjelden din. Du kan ikke søke om å slippe at renter blir lagt til fremover i tid.

Behandlingstid

Du får ikke endelig svar på om du får slettet renter før vi har fått opplysninger om inntekten din i kalenderåret du søker om sletting av renter i. Den opplysningen får vi normalt sommeren året etter. Altså vil du ikke få endelig svar på en søknad som gjelder 2023 før sommeren 2024.

Når søknaden din er behandlet, får du derfor et foreløpig vedtak der det er vurdert om du er i en situasjon som gir deg rett til sletting av renter. Dette vedtaket får du før vi kontrollerer inntekten din.

Gå til søknaden