Søknad om sletting av gjeld for søkere i Finnmark og Nord-Troms

Dette søker du om

I søknaden søker du om å få slettet 20 prosent av det opprinnelige studielånet ditt, altså lånet du hadde da du begynte å betale tilbake.  Maksbeløpet du kan få slettet er 30 000 kroner per år. 

Dokumentasjon

Du må legge ved dokumentasjon som viser at du har vært yrkesaktiv i regionen i tolv måneder sammenhengende. Det kan  for eksempel være bekreftelse fra arbeidsgiver eller Nav.

Dokumentasjonen må være datert.

Du kan laste opp dokumentasjonen når du søker.

Behandlingstid

Søknader om sletting av gjeld blir behandlet av en saksbehandler. Derfor må du regne med litt ventetid før du får svar på søknaden. Per i dag er behandlingstiden på 4-6 uker.

Gå til søknaden