Søknad om foreldrestipend

Søk om vanlig lån og stipend først

Du må være i en utdanning som gir rett til lån og stipend. Søk om vanlig stipend og lån før du sender inn denne søknaden.

Hvis perioden med foreldrestipend går over to forskjellige studieår, må du huskee å søke om stipend og lån for år nummer to når det blir muleg. Søknaden om stipend og lån for neste studieår blir tilgjengelig i mai.

Unntak

Det er to unntak fra denne regelen. Hvis noe av dette gjelder deg skal du sende inn søknad om foreldrestipend uten å søke om vanlig lån og stipend:

  • du fikk barn innen sju måneder etter avlagt grad
  • du har lovfestet rett til videregående opplæring (VGS), og har vært i utdanning studieåret før barnet ble født

 

Søk etter at barnet er født

Du kan ikke søke om foreldrestipend før barnet er født, og fristen for å søke er senest ett år etter fødselen.

Du må søke med papirskjema.

Last ned og fyll ut søknaden om foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon, logg inn på Dine sider, og last opp skjemaet der som et vedlegg til den vanlige søknaden om stipend og lån.

Dokumentasjon

Hvis du skal ha permisjon, må du legge ved dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser perioden du skal ha permisjon.

Legg ved kopi av vedtak fra Nav hvis ektefellen eller samboeren din skal motta foreldrepenger.

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

 

 

Last ned søknad