Søknad om foreldrestipend

Søk om vanlig lån og stipend først

Du må være i en utdanning som gir rett til lån og stipend. Søk om vanlig stipend og lån før du sender inn denne søknaden.

Hvis perioden med foreldrestipend går over to forskjellige studieår, må du huske å søke om stipend og lån for år nummer to når det blir mulig. Søknaden om stipend og lån for neste studieår blir tilgjengelig i mai.

Unntak

Det er to unntak fra denne regelen. Hvis noe av dette gjelder deg skal du sende inn søknad om foreldrestipend uten å søke om vanlig lån og stipend:

  • du fikk barn innen sju måneder etter du fullførte graden din
  • du har lovfestet rett til videregående opplæring (vgs), og har vært i utdanning studieåret før barnet ble født

 

Søk etter at barnet er født

Du kan ikke søke om foreldrestipend før barnet er født, og fristen for å søke er senest ett år etter fødselen.

  1. Last ned og skriv ut søknadsskjemaet - se nederst på siden
  2. Fyll ut og signer skjemaet
  3. Logg inn og velg siden Søk om stipend og lån i menyen
  4. Last opp og send inn skjemaet

 

 

Dokumentasjon

Hvis du skal ha permisjon, må du legge ved dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser perioden du skal ha permisjon.

Legg ved kopi av vedtak fra Nav hvis ektefellen eller samboeren din skal motta foreldrepenger.

Behandlingstid

Søknaden blir behandlet av en saksbehandler. Derfor må du regne med litt tid før du får svar.

 

 

Last ned søknad om foreldrestipend [pdf]