Søknad om sletting av gjeld ufør

Når kan du søke?

Vent med å søke til du har fått vedtak om uføretrygd.

Dokumentasjon

Som dokumentasjon til søknaden må du sende inn vedtaksbrev fra Nav som viser uføregraden din.

Hvis du mottar barnetillegg for barn over 16 år må du legge ved dokumentasjon fra Nav, forsikringsselskap eller andre som viser hvor mye du får.

Dersom du har fått etterbetalinger, kan det ses bort fra disse dersom du sender inn dokumentasjon på at de gjelder et tidligere år.

Send søknaden elektronisk

  1. Last ned søknadsskjemaet

  2. Fyll ut skjemaet 

  3. Logg inn

  4. Last opp og send inn skjemaet og dokumentasjonen

Behandlingstid

Når vi har sett på søknaden og sjekket at vi har den nødvendige dokumentasjonen, får du et foreløpig svar. Du må logge inn på Dine sider for å se svaret. 

Vi kan først ferdigbehandle søknaden din når skatteoppgjøret for det året du søkte, er klart.

I mellomtiden sender vi ikke regninger.

Last ned søknad om sletting av gjeld ufør (pdf)