Videregående skole i utlandet

Dette er informasjon til deg som skal ta hele videregående i et land utenfor Norden.

Videregående utenfor Norden

Bor du sammen med foreldrene dine får du bare utstyrsstipend. De fleste som bor for seg selv får
 • utstyrsstipend på 1 359 kroner
 • borteboerstipend på 6 677 kroner i måneden
 • reisestipend mellom 1 036 og 5 640

Videregående utenfor Norden

Du kan få stipend og lån til videregående utenfor Norden hvis du oppfyller et av disse vilkårene.

Bor i utlandet på grunn av sykdom eller i en bestemt periode

Hvis du bor i utlandet på grunn av egen sykdom, eller sykdom hos en av foreldrene dine eller ektefellen din, kan du søke om stipend og lån.

Du må sende en legeerklæring som bekrefter at du bor i utlandet på grunn av sykdom. 

Hvis familien din er bosatt i utlandet i en bestemt periode, kan du også søke om stipend og lån. Du må i så fall sende inn dokumentasjon som viser hvorfor foreldrene dine bor i utlandet, og at oppholdet er tidsbegrenset.

For å få støtte etter disse reglene, må den videregående opplæringen som du skal ta, tilsvare videregående opplæring i Norge. Du må også oppfylle vilkårene for å ha rett til videregående opplæring etter opplæringslova. I tillegg må du:

 • ikke ha studie- eller yrkeskompetanse ennå. Det betyr at du ikke har fullført og bestått studieforberedende eller yrkes faglig utdanning
 • ikke fylle mer enn 24 år det kalenderåret skolen starter

Fått opptak til franske lycée

Du kan få stipend og lån hvis du skal gå på fransk lycée og har fått opptak gjennom Institut français de Norvège eller Direktoratet høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Fått opptak til United World College

Du kan søke om stipend og lån hvis du har fått opptak gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) til et United World College.

Fått opptak til yrkesfaglig opplæring som ikke finnes i Norge eller som regnes som verneverdig tradisjonshåndverk

Du kan få stipend og lån hvis du skal ta yrkesutdanning på nivå med videregående opplæring i utlandet, og:

Hvis fagutdanningen i utlandet er på nivå med norsk fagskole kan du få det samme i lån og stipend som de som tar fagskole i Norge.

Gå til søknaden

Borteboerstipend

Du kan få
6 677
kroner i måneden

Når du går på videregående i utlandet kan du få borteboerstipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine.

Det er ikke egen søknad om dette, men du må krysse av for at du skal bo borte fra foreldrene dine i den vanlige søknaden om stipend.

Tilskudd til reise

Lån og stipend til
2 hjemreiser
for et helt studieår

Når du bor uten foreldrene dine i utlandet utenom Norden kan du få reisetilskudd.

Er du i utlandet hele studieåret er 17,5 prosent av reisetilskuddet stipend, mens 82,5% er lån. Går du på videregående i utlandet i ett semester av studieåret, er 35 prosent stipend og 65 prosent lån. Alle får stipendandelen, og du kan i tillegg velge å søke om låneandelen. Lånet må du betale tilbake senere.

Det er ikke egen søknad om reisetilskudd, det er en del av den vanlige søknaden.

Satser til ulike verdensdeler

Beløpene er ment som et tilskudd til to tur-returreiser i året. Tallene i tabellen gjelder deg som er i utlandet hele studieåret:

Verdensdel Stipend, kroner Lån, kroner
Europa 1 036 5 920
Nord- og Mellom-Amerika 3 866 22 092
Oseania 5 640 32 228
Sør-Amerika 4 950 28 284
Asia 3 557 20 328
Afrika 4 258 24 332

Reiser i Norge

Hvis du i tillegg må reise i Norge for å komme deg til Oslo lufthavn Gardermoen, får du tilskudd til to tur-returreiser i Norge for hver kilometer du må reise:

 • 0-300 kilometer -  2,15 kroner per kilometer
 • 301-1500 kilometer – 1,19 kroner per kilometer
 • 1500 kilometer eller mer – 0,43 kroner per kilometer

Hele summen er stipend, men vi trekker fra en egenandel på 899 kroner. For å beregne hvor mye du får i stipend til reise i Norge, kan du beregne tilskudd utfra antall kilometer og multiplisere dette med fire (to tur-returreiser), og deretter trekke fra egenandelen på 1 401 kroner. 

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 851 kroner
per måned hvis du bor borte

Hvis du er over 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine, kan du låne inntil 3 851 kroner i måneden.

Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av hvor mye du eller foreldrene dine tjener.

Lånet må betales tilbake

Dette er et lån som du må betale tilbake. Når du ikke lenger får stipend og lån fra Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale hele lånet pluss renter, men du betaler ned i månedlige avdrag.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om lån. Når du søker om stipend og krysser av for at du bor borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Inntil
111 974
i stipend til skolepenger

Skolepenger

Hvis du skal gå på en skole der du må betale skolepenger, kan du få mer i stipend og lån.

Stipend til skolepenger

Du kan få stipend til å betale deler av skolepengene. Stipendet er på inntil 85 prosent av skolepengene, men det er øvre grense på 107 875 kroner per år.

Du får bare stipendet til rene skolepenger, men ikke for eksempel programavgift til utvekslingsorganisasjonen. Skolen må bekrefte at du betaler skolepenger.

Det er egen søknad for stipend til delvis dekning av skolepenger.

Skolepenger ved de norske videregående skolene i Spania

Hvis du går på en av de norske videregående skolene i Spania kan ikke få stipend til skolepenger, fordi disse skolene får statstilskudd fra Norge. Men det er mulig å søke om lån til skolepenger på inntil 31 032 kroner per år.

Lån til skolepenger

I noen tilfeller kan du få lån til skolepenger. Lånet utgjør maksimalt 32 211 kroner for hele studieåret. Dette kan du få hvis du ikke kan få stipend til skolepenger, eller hvis stipendet til skolepenger ikke dekker hele skolepengebeløpet.

Gå til søknad for stipend til skolepenger
Utstyrsstipend

Tar du hele videregående i utlandet får du den laveste satsen for utstyrsstipend som er 1 359 kroner. Hvis du tar deler av videregående i utlandet får du stipend etter samme sats som for den utdanningen du følger i Norge.

Har familien din svak økonomi?

Har foreldrene dine svak økonomi, kan du ha rett til mer stipend.

Grensene for hvor lav inntekten må være varierer. Det er fordi også dette påvirker om du kan få inntektsavhengig stipend:

 • om foreldrene dine bor sammen
 • om foreldrene dine har ny partner
 • hvor mange søsken du har
Språkkurs

Hvis undervisningsspråket er noe annet enn engelsk kan du ha rett til stipend eller lån for å gå på språkkurs.

To elever i sofa

Videregående skole i utlandet

Det er ikke sikkert at videregående skole i andre land gir generell studiekompetanse i Norge.

For å få opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak, og for å få lån og stipend til høyere utdanning utenfor Norden fra Lånekassen, må du ha oppnådd generell studiekompetanse før utdanningen starter.

Ulike land har ulike krav

Hvis du har gått på High School i USA, er det andre krav til den videregående opplæringen enn hvis du har tatt A-level i England. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvilke krav som gjelder den videregående opplæringen du ønsker å ta. Du finner oversikt over de ulike kravene hos Samordna opptak.

For å oppnå generell studiekompetanse i Norge og kunne få opptak til høyere utdanning i Norge, må du oppfylle krav om kunnskaper i både norsk og engelsk. Lånekassen kan se bort fra kravet til norskkunnskaper i forbindelse med vurdering av generell studiekompetanse når du skal studere i utlandet utenfor Norden.

Du kan likevel bli nødt til å dokumentere norskkunnskaper når vi vurderer tilknytningen din til Norge.

Aktuelt regelverk