Videregående skole

For deg under 21 år uten studie- eller yrkeskompetanse. Informasjonen gjelder ikke deg som er privatist.

Veileder utstyrsstipend

Foreldresignering

Er du under 18 år, må en av foreldrene dine eller vergen din signere avtale om støtte. Foreldre eller verge må logge inn for å signere avtalen for deg.

Skal du bo borte fra foreldrene dine?

Hvis du ikke bor hjemme mens du går på videregående skole, kan du i noen tilfeller få borteboerstipend:

 • det er 40 kilometer eller mer mellom hjem og skole, eller
 • du bruker tre timer eller mer om dagen på å reise til og fra skolen, eller
 • det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der
Har familien din svak økonomi?

Har foreldrene dine svak økonomi, kan du ha rett til mer stipend.

Grensene for hvor lav inntekten må være varierer. Det er fordi også dette påvirker om du kan få inntektsavhengig stipend:

 • om foreldrene dine bor sammen
 • om foreldrene dine har ny partner
 • hvor mange søsken du har
Tre elever som snakker sammen. Foto.

Elev i Norge

Er du elev på videregående skole? Da kan du søke om utstyrsstipend og andre typer stipend fra Lånekassen.

Du må ha en skoleplass før du søker. De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend.

Du skal ikke betale tilbake stipend

Stipend er ikke det samme som studielån, som studenter i høyere utdanning får. Stipend er penger du får og ikke må betale tilbake.

Unntaket er hvis du får utbetalt mer stipend enn du har rett til. Da må du betale tilbake det du har fått for mye. Det kan for eksempel skje hvis du slutter midt i skoleåret.

Stipend du kan få når du går på videregående

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar, som for eksempel PC eller kokkeklær. Hvor mye du får, er avhengig av hvilken linje du tar. De aller fleste har krav på stipendet, men du må huske å søke.

Det finnes også stipend for deg som ikke kan bo hjemme, har lang reisevei til skolen eller kommer fra en familie med lav inntekt. Du må oppfylle bestemte vilkår for å få slike stipend.

Denne siden gjelder deg hvis punktene under stemmer:

 • Du er under 21 år. Det vil si fyller 20 år eller mindre i løpet av det kalenderåret skoleåret starter.  
 • Du har ikke studie- eller yrkeskompetanse ennå. Det betyr at du ikke har fullført og bestått studieforberedende eller yrkesfaglig utdanning.
 • Du tar ikke fag på videregående som privatist.

Unntak for andre enn privatister: Fyller du 21 til 24 år i 2024? Og fikk du i skoleåret 2023-2024 utstyrsstipend eller andre lån og stipend etter reglene for vanlig videregående opplæring? Da kan du være med i en overgangsordning. Sjekk om du er med i overgangsordningen.

Søknadsfrist

Husk at du må ha en studieplass før du søker. Det er samme frister for alle stipendene.

 • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
 • 15. mars for vårsemesteret
Gå til søknaden

Skal du betale skolepenger?

Du kan låne inntil
32 211 kroner
per år

Hvis du skal gå på en privat videregående skole der du må betale skolepenger, kan du få et skolepengelån.

Du kan få lånet uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener, men hvis andre betaler hele eller deler av skolepengene for deg, må du gi oss beskjed om det.

Dette er et lån som du må betale tilbake.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om skolepengelån. Hvis du skal gå på en skole der du må betale skolepenger, blir du spurt om du vil ha lån til skolepenger i den vanlige søknaden for stipend og lån.

Internasjonale skoler

Skal du gå på en internasjonal skole, kan du få stipend til delvis dekning av skolepenger. Stipendet er på inntil 85 prosent av skolepengene, men du kan maksimalt få 111 974 kroner i året. Skolen må bekrefte at du betaler skolepenger.

Gå til søknaden om stipend til delvis dekning av skolepenger ved internasjonale skoler (P-skjema).

Bor foreldrene dine langt unna skolen?

Avstand Stipend
130 km 265 kroner
350 km 2 721 kroner
700 km 5 136 kroner

Bor du borte og det er lang reisevei mellom der foreldrene dine bor og skolen, kan du få reisestipend. Ovenfor ser du noen eksempler på hvor stort reisestipend du kan få for et helt år.

Hvor stort reisestipend du får, kommer an på hvor mange kilometer det er mellom der foreldrene dine bor, og skolen din.

Satser i 2024–2025

 • 2,15 kroner per kilometer for de første 300 kilometerne
 • 1,19 kroner per kilometer for de neste 301-1500 kilometerne
 • 0,43 kroner per kilometer for kilometere over 1500

Du får støtte til tre tur-retur-reiser i året, men vi trekker fra en egenandel på 1 401 kroner totalt.

Hva skal reisestipendet dekke?

Reisestipend er et tilskudd til deg med lang reisevei. Det er ikke ment å dekke alle de faktiske reiseutgiftene du har, eller å dekke kostnadene du har ved å reise til og fra skolen.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om reisestipend. Når du søker om vanlig stipend og krysser av for at du bor borte, sjekker vi om du har krav på reisestipend.

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 851 kroner
per måned hvis du bor borte

Hvis du er over 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine, kan du låne inntil 3 851 kroner i måneden.

Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av hvor mye du eller foreldrene dine tjener.

Lånet må betales tilbake

Dette er et lån som du må betale tilbake. Når du ikke lenger får stipend og lån fra Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale hele lånet pluss renter, men du betaler ned i månedlige avdrag.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om lån. Når du søker om stipend og krysser av for at du bor borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktninger

Aktuelt regelverk