Videregående skole

Gjelder for deg som har ungdomsrett

Veileder utstyrsstipend

Har familien din særlig svak økonomi?

Har foreldrene dine svært lav inntekt, kan du ha rett til mer stipend.

Tjener foreldrene dine mer enn 724 998 kroner i året til sammen, får du ikke inntektsavhengig stipend uansett familiesituasjon. Hvis du har færre enn tre søsken, eller hvis en av foreldrene din har ny samboer eller ektefelle, er grensen lavere.

Skal du bo borte fra foreldrene dine?

Hvis du ikke bor hjemme mens du går på videregående skole, kan du i noen tilfeller få borteboerstipend:

  • det er mer enn 40 kilometer mellom hjem og skole, eller
  • du bruker mer enn tre timer om dagen på å reise til og fra skolen, eller
  • det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der
Tre elever som snakker

Elev i Norge

Alle som går på videregående skole, kan få stipend fra Lånekassen.

De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend.

Stipend skal ikke betales tilbake

Stipend er ikke det samme som studielån, som studenter i høyere utdanning får. Stipend er penger du får og ikke må betale tilbake.

Unntaket er hvis du får utbetalt mer stipend enn du har rett til. Da må du betale tilbake det du har fått for mye. Det kan for eksempel skje hvis du slutter midt i skoleåret.

Vanlige stipend

Utstyrsstipendet skal bidra til å dekke det du trenger av utstyr på den linjen du tar, som for eksempel PC eller kokkeklær. Hvor mye du får, er avhengig av hvilken linje du tar. Alle har krav på stipendet, men du må huske å søke.

Det finnes også stipend for deg som ikke kan bo hjemme, har lang reisevei til skolen eller kommer fra en familie med lav inntekt. Du må oppfylle bestemte vilkår for å få slike stipend.

Ungdomsrett

De fleste som tar vanlig videregående skole etter ungdomsskolen har ungdomsrett.

Søknadsfrist

Du må ha en studieplass før du søker. Det er samme frister for alle stipendene.

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret
Gå til søknaden

Skal du betale skolepenger?

Du kan låne inntil
27 794 kroner
per år

Hvis du skal gå på en privat videregående skole der du må betale skolepenger, kan du få et skolepengelån.

Du kan få lånet uavhengig av hvor mye foreldrene dine tjener, men hvis andre betaler hele eller deler av skolepengene for deg, må du gi oss beskjed om det.

Dette er et lån som du må betale tilbake.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om skolepengelån. Hvis du skal gå på en skole der du må betale skolepenger, blir du spurt om du vil ha lån til skolepenger i den vanlige søknaden for stipend og lån.

Internasjonale skoler

Skal du gå på en internasjonal skole, kan du få stipend til delvis dekning av skolepenger. Stipendet er på inntil 85 prosent av skolepengene, men du kan maksimalt få 96 619 kroner i året. Skolen må bekrefte at du betaler skolepenger.

Gå til søknaden om stipend til delvis dekning av skolepenger ved internasjonale skoler (P-skjema).

Bor foreldrene dine langt unna skolen?

Avstand Stipend
130 km 242 kroner
350 km 2 448 kroner
700 km 4 611 kroner

Bor du borte og det er lang reisevei mellom der foreldrene dine bor og skolen, kan du få reisestipend. Ovenfor ser du noen eksempler på hvor stort reisestipend du kan få for et helt år.

Hvor stort reisestipend du får, kommer an på hvor mange kilometer det er mellom der foreldrene dine bor, og skolen din.

Satser i 2020–2021

  • 1,86 kroner per kilometer for de første 300 kilometerne
  • 1,03 kroner per kilometer for de neste 301-1500 kilometerne
  • 0,37 kroner per kilometer for kilometere over 1500

Du får støtte til tre tur-retur-reiser i året, men vi trekker fra en egenandel på 1 209 kroner totalt.

Hva skal reisestipendet dekke?

Reisestipend er et tilskudd til deg med lang reisevei. Det er ikke ment å dekke alle de faktiske reiseutgiftene du har, eller å dekke kostnadene du har ved å reise til og fra skolen.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om reisestipend. Når du søker om vanlig stipend og krysser av for at du bor borte, sjekker vi om du har krav på reisestipend.

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 399 kroner
per måned hvis du bor borte

Hvis du er over 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine, kan du låne inntil 3 399 kroner i måneden.

Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av hvor mye du eller foreldrene dine tjener.

Lånet må betales tilbake

Dette er et lån som du må betale tilbake. Når du ikke lenger får stipend og lån fra Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale hele lånet pluss renter, men du betaler ned i månedlige avdrag.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om lån. Når du søker om vanlig stipend og krysser av for at du bor borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktninger

Aktuelt regelverk