Søknad om stipend og lån til videregående skole i utlandet

Dette søker du om

I søknaden søker du om utstyrsstipend, borteboerstipend, reisetilskudd, skolepengelån og eventuelt lån for deg over 18 år og stipend eller lån til språkkurs.

Du kan også velge å søke om inntektsavhengig stipend hvis familien din har svak økonomi. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Det er egen søknad for å søke om stipend til skolepenger.

Dokumentasjon

Hvis du er bosatt i utlandet av særlige årsaker må du sende dokumentasjon til oss som bekrefter dette. Behovet for å bo i utlandet på grunn av sykdom må bekreftes av lege. Du må også dokumentere at du har opptak i fulltidsutdanning og hvilket årstrinn du skal ta.

Skal du ta yrkesfaglig opplæring må du sende dokumentasjon som viser at du har opptak i fulltidsutdanning, hvor lenge utdanningen varer og hvilket nivå du har fått opptak i.

Skal du gå United World College eller fransk lycée trenger du ikke sende dokumentasjon for å bekrefte opptak. Vi får bekreftelse gjennom Diku eller Institut français de Norvège

Skal du betale skolepenger, må du fylle ut søknad om stipend til dekning av skolepenger, og sende bekreftelse på skolepenger fra den utenlandske skolen din.

Du må sende dokumentasjonen til oss etter at du har søkt om lån og stipend. Du kan laste den opp på Dine sider på lanekassen.no eller sende den i posten.

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk om stipend og lån

Nå kan du søke om lån og stipend for 2024–2025.

Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. november, og 15. mars for vårsemesteret.