Videregående opplæring for voksne

Denne siden gjelder for deg som tar videregående opplæring, men ikke har ungdomsrett til denne opplæringen.

Tar du deltidsutdanning?

Vær oppmerksom på dette:
  • Du får mindre lån og stipend enn hvis du tar utdanning på fulltid.
  • Det blir regnet renter på lån du har fra før.
  • Du må betale på lånet.

Videregående opplæring for voksne

Tar du videregående opplæring uten ungdomsrett, kan du søke om lån og stipend.

Bare fulltidselever får fullt basislån 

Alle elever og studenter kan få basislån, eller studielån, som de fleste kaller det. Hvis du tar videregående opplæring uten ungdomsrett, kan du få basislån på inntil 125 370 kroner for hele studieåret (ti måneder). For å få hele beløpet må du være fulltidselev. Du får mindre lån og stipend hvis du tar utdanning på deltid.

Hvis du skal betale skolepenger, kan du få et lån til skolepenger i tillegg til basislånet.

Forskjellen på fulltid og deltid

Det som avgjør om du blir regnet som fulltids- eller deltidselev, er hvor lang tid du skal bruke på utdanningen og hvor mange fag/årstimer du skal ta i perioden.

For å bli regnet som fulltidselev må du ha 980 årstimer i gjennomsnitt per studieår hvis du tar yrkesfaglig utdanning, og 840 årstimer hvis du tar studiespesialisering. Tar du færre årstimer i gjennomsnitt enn dette, er du deltidselev. 

Når du er deltidselev blir beløpet du får, beregnet etter den deltidsprosenten du har. Deltidsprosenten blir bestemt av hvor mange fag du tar (antall årstimer) og tiden du skal bruke på utdanningen. Hvis du for eksempel tar 980 årstimer av et yrkesfaglig program over to hele studieår, har du en deltidsprosent på 50.

Hvis du starter utdanningen etter 16. august eller slutter før 15. juni i et studieår, varer utdanningen din for kort tid til at du kan få hele beløpet på 125 370 kroner. Du får basislån fra den datoen du starter på utdanningen, til den datoen utdanningen slutter.

Eksempel på deltidsutdanning

Du går på skole fra 18. august 2022 til 6. juni 2024, og tar fag fra et yrkesfaglig utdanningsprogram som gir deg til sammen 954 årstimer. Da er du en deltidselev, og deltidsprosenten din er 49,58. 

Får du penger til fulltids- eller deltidsutdanning?

I vedtaket ditt om lån og stipend står det om du har fått penger til fulltids- eller deltidsutdanning. 

Har du voksenrett?

Hvis du har voksenrett etter opplæringslova § 4A-3, vil du få stipend og lån til kroppsøving, selv om du har fritak i faget. Årstimene for faget kroppsøving blir lagt til automatisk når skolen din oppgir at du har voksenrett. 

Det er fylkeskommunen som bestemmer om du har voksenrett.

Gå til søknaden

Når du har fullført utdanningen

Det blir ikke lagt til renter på lånet så lenge du får stipend eller lån til fulltidsutdanning. 

Deler av lånet kan bli gjort om til stipend

Når du har fullført utdanningen, kan en del av basislånet bli gjort om til stipend på visse vilkår. Basislån som blir gjort om til stipend, skal du ikke betale tilbake. 

Du må betale tilbake lånet

Når du er ferdig med utdanningen, eller hvis du går fra fulltidsutdanning til deltidsutdanning, blir det lagt til renter og du får en betalingsplan. Betalingsplanen er en oversikt over hvor mye du skal betale hver måned. 

Hvis du ikke kan betale, må du søke om utsettelse med betalingen. 

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 55 820 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 111 640 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 4 280 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om stipend for deg med nedsatt funksjonsevne

Er du over 30 år?

Du kan søke om inntil
55 820
i tilleggslån per studieår

Du kan låne inntil 55 820 kroner ekstra i studieåret hvis du tar fulltidsutdanning. Hvis du tar utdanning på deltid, blir det maksimale beløpet du kan låne redusert i forhold til deltidsprosenten din. Du kan låne 111 640 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som for vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktninger
Når du skal begynne å betale på lånet
Se hva som skjer når du er ferdig med utdanningen.

Aktuelt regelverk