Videregående opplæring for voksne

For deg som fyller 21 år eller mer i løpet av det kalenderåret skoleåret starter.

Tar du deltidsutdanning?

Vær oppmerksom på dette:
  • Du får mindre lån og stipend enn hvis du tar utdanning på fulltid.
  • Det blir regnet renter på lån du har fra før.
  • Du må betale på lånet.

Du kan søke om basislån

Når du har fullført utdanningen, kan en del av basislånet bli gjort om til stipend hvis du oppfyller noen krav.

Hvor mye penger kan jeg få?  

Du kan søke om basislån, eller studielån som mange kaller det, på inntil 137 900 kroner for hele studieåret (ti måneder). For å få hele beløpet må du være elev på fulltid. Du får mindre lån og stipend hvis du tar utdanning på deltid.

Hvis du skal betale skolepenger, kan du få et lån til skolepenger i tillegg til basislånet.

Forskjellen på fulltid og deltid

Det som avgjør om du blir regnet som fulltids- eller deltidselev, er hvor lang tid du skal bruke på utdanningen og hvor mange fag/årstimer du skal ta i perioden.

Hvis du tar yrkesfaglig utdanning, må du ha 980 årstimer i gjennomsnitt per studieår. Hvis du tar studiespesialisering, må du ha 840 årstimer. Tar du færre årstimer i gjennomsnitt enn dette, er du deltidselev. 

Modulstrukturert opplæring på videregående regnes som fulltid.

Når du er deltidselev blir beløpet du får, beregnet etter den deltidsprosenten du har. Deltidsprosenten blir bestemt av hvor mange fag du tar (antall årstimer) og tiden du skal bruke på utdanningen. Hvis du for eksempel tar 980 årstimer av et yrkesfaglig program over to hele studieår, har du en deltidsprosent på 50.

Hvis du regnes som deltidselev og du ikke har studie- eller yrkeskompetanse, vil du få stipend og lån til kroppsøvingsfaget, selv om du har fritak i faget. 

Hvis du starter utdanningen etter 16. august eller slutter før 15. juni i et studieår, varer utdanningen din for kort tid til at du kan få hele beløpet på 137 900 kroner. Du får basislån fra den datoen du starter på utdanningen, til den datoen utdanningen slutter.

Eksempel på deltidsutdanning

Du går på skole fra 18. august 2023 til 6. juni 2025, og tar fag fra et yrkesfaglig utdanningsprogram som gir deg til sammen 954 årstimer. Da er du en deltidselev, og deltidsprosenten din er 49,58. 

Får du penger til fulltids- eller deltidsutdanning?

I vedtaket ditt om lån og stipend står det om du har fått penger til fulltids- eller deltidsutdanning. 

For deg fra 21 til 24 år

Fikk du i skoleåret 2023-2024 utstyrsstipend eller andre lån og stipend etter reglene for vanlig videregående opplæring (del 2 i forskrift for utdanningsstøtte)? Hvis ja, kan det være denne informasjonen ikke gjelder deg fordi du er med i en overgangsordning. Les mer om reglene for overgangsordningen og sjekk om det gjelder deg.  

Gå til søknaden

Når du har fullført utdanningen

Det blir ikke lagt til renter på lånet så lenge du får stipend eller lån til fulltidsutdanning. 

Deler av lånet kan bli gjort om til stipend

Når du har fullført utdanningen, kan en del av basislånet bli gjort om til stipend på visse vilkår. Basislån som blir gjort om til stipend, skal du ikke betale tilbake. 

Du må betale tilbake lånet

Når du er ferdig med utdanningen, eller hvis du går fra fulltidsutdanning til deltidsutdanning, blir det lagt til renter og du får en betalingsplan. Betalingsplanen er en oversikt over hvor mye du skal betale hver måned. 

Hvis du ikke kan betale, må du søke om utsettelse med betalingen. 

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 4 443 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om stipend for deg med nedsatt funksjonsevne

Er du over 30 år?

Du kan søke om inntil
57 940 kroner
i tilleggslån per studieår

Du kan låne inntil 57 940 kroner ekstra i studieåret hvis du tar fulltidsutdanning. Hvis du tar utdanning på deltid, blir det maksimale beløpet du kan låne redusert i forhold til deltidsprosenten din. Du kan låne 115 880 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som for vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktninger
Når du skal begynne å betale på lånet
Se hva som skjer når du er ferdig med utdanningen.

Aktuelt regelverk