Forskrift om utdanningsstøtte

Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. april 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven)§ 3, § 4, § 5, § 6 og § 7.
Endret ved forskrifter 1 juli 2020 nr. 1460, 24 mars 2021 nr. 1028 (i kraft 15 april 2021, med virkning fra 16 aug 2021), 23 juni 2021 nr. 2175, 27 jan 2022 nr. 136, 10 feb 2022 nr. 282 (i kraft 1 mars 2022, med virkning fra 16 aug 2022), 7 april 2022 nr. 555, 23 juni 2022 nr. 1160, 2 des 2022 nr. 2069, 16 des 2022 nr. 2323 (i kraft 1 jan 2023), 16 mars 2023 nr. 353 (i kraft 15 april 2023 med virkning fra 16 august 2023).

Del 3. Universitets- og høyskoleutdanning, fagskoleutdanning, folkehøgskoleutdanning, grunnskole- og videregående opplæring for voksne og andre utdanninger