Slik søker du om stipend til forsinkelse utover 60 studiepoeng og å få basislånet som stipend

Søk om vanlig lån og stipend først

Du må være i en utdanning som gir rett til basislån. 

Søk om vanlig lån og stipend før du søker om utvidet støtte. 

Du må være forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne

For å ha rett til utvidet støtte må du være forsinket i utdanningen med mer enn 60 studiepoeng. 

Du må ha blitt forsinket fordi du har nedsatt funksjonsevne som lærestedet ditt ikke har kunnet tilrettelegge for. Er det en annen årsak til at du er forsinket, har du ikke rett til utvidet støtte.

Dokumentasjon

Legg ved bekreftelse fra lærestedet ditt som viser at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke var tilpasset funksjonsevnen din.

Legg ved dokumentasjon fra Nav som viser at du ikke får faste ytelser til livsopphold, som uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.

Legg ved dokumentasjon fra lege eller annen fagperson som bekrefter at du har en funksjonshemming.

Ikke egen søknad

Det finnes ikke en egen søknad om støtte til forsinkelse. Du sender først inn en søknad om lån og stipend, og deretter laster du opp dokumentasjon.

Slik gjør du det:

  1. Logg inn med BankID. I menyen velger du send inn dokumentasjon og deretter søknaden din.
  2. Last opp dokumentasjonen.
  3. Last også opp et dokument der det kommer tydelig frem at du søker om stipend til forsinkelse.