Slik søker du om stipend til forsinkelse utover 60 studiepoeng og å få basislånet som stipend

Søk om vanlig lån og stipend først

Du må være i en utdanning som gir rett til stipend og lån. Men tar du vanlig videregående opplæring med ungdomsrett, får du ikke tilleggsstipend.

Søk om vanlig lån og stipend før du søker. 

Du må være forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne

For å ha rett til utvidet støtte må du være forsinket i utdanningen med mer enn 60 studiepoeng. Da har du i utgangspunktet mistet retten til stipend og lån fra Lånekassen.

Du må ha blitt forsinket fordi du har nedsatt funksjonsevne som lærestedet ditt ikke har kunnet tilrettelegge for. Er det en annen årsak til at du er forsinket, har du ikke rett til utvidet støtte.

Dokumentasjon

Legg ved bekreftelse fra lærestedet ditt som viser at læringsmiljøet eller studiesituasjonen ved lærestedet ikke var tilpasset funksjonsevnen din.

Legg ved dokumentasjon fra Nav som viser at du ikke får faste ytelser til livsopphold, som uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger.

Legg ved dokumentasjon fra lege eller annen fagperson som bekrefter at du har en funksjonshemming.

Ikke egen søknad

Det finnes ikke noen egen søknad om støtte til forsinkelse, og derfor må du sende oss et brev der det kommer tydelig fram at du søker om dette. Merk brevet "Stipend til forsinkelse". Husk å skrive på fødsels- og personnummeret ditt eller kundenummeret ditt i Lånekassen.

Send brevet i posten til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo.