Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Søknadsfrist

Søknadsfristen er før undervisningsåret eller perioden du har fått stipend og lån for, er slutt.

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

 

 

Søknad nedsatt funksjonsevne
2021-2022