Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Søk om vanlig lån og stipend først

Før du kan søke om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne, må du først sende inn søknad om lån og stipend. Deretter kan du søke om tilleggsstipend for samme periode.

Søknadsfrister

Søknadsfristen for å søke om tilleggsstipend er siste dagen i perioden du søker lån og stipend for. Denne dagen finner du i vedtaksbrevet ditt på Dine sider.

  • Fristen for å søke om tilleggsstipend for hele studieåret eller bare for vårsemesteret er for de fleste 15. juni.
  • Fristen for å søke om tilleggsstipend bare for høstsemesteret er for de fleste 15. januar.

Slik søker du

  1. Last ned og skriv ut søknadsskjemaet - se nederst på siden.
  2. Fyll ut og skaff stempel og signatur fra legen din eller en annen fagperson.
  3. Logg inn og velg siden Søk om stipend og lån i menyen.
  4. Last opp og send inn skjemaet.

Behandlingstid

Søknaden blir behandlet av en saksbehandler. Derfor må du regne med litt tid før du får svar.

 

 

Søknad nedsatt funksjonsevne
2024-2025

Søknad nedsatt funksjonsevne
2023-2024