Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Send søknaden i posten

Send inn søknaden til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du kan ikke sende inn søknaden elektronisk, siden den inneholder sensitive personopplysninger.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er før undervisningsåret eller perioden du har fått stipend og lån for, er slutt.

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

 

 

Søknad nedsatt funksjonsevne
2021-2022

Søknad nedsatt funksjonsevne
2020-2021