Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne

Søk om vanlig lån og stipend først

Du må være i en utdanning som gir rett til stipend og lån, Søk om vanlig lån og stipend før du søker. 

Send søknaden i posten

Send inn søknaden til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Du kan ikke sende inn søknaden elektronisk, siden den inneholder sensitive personopplysninger.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er før undervisningsåret eller perioden du har fått stipend og lån for, er slutt.

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

 

 

Last ned søknadsskjema