Søknad om sommerstøtte ved nedsatt funksjonsevne

Søk om vanlig lån og stipend først

For at du skal ha rett til stipend og lån om sommeren, må du ha vært i en utdanning som gir rett til stipend og lån hele våren og du må fortsette i utdanning høsten samme år. Det er enklere å søke om sommerstøtte hvis du allerede har sendt inn en søknad om vanlig stipend og lån for vårsemesteret.

Behandlingstid

Søknaden blir behandlet av en saksbehandler. Derfor må du regne med litt tid før du får svar.

 

 

Søknad sommeren
2024

Søknadsskjemaet må ha kommet inn til Lånekassen innen 15. august 2024. 

Søknad sommeren
2025

Søknadsskjemaet må ha kommet inn til Lånekassen innen 15. august 2025.