Søknad om sommerstøtte ved nedsatt funksjonsevne

Søk om vanlig lån og stipend først

For at du skal ha rett til stipend og lån om sommeren, må du ha vært i en utdanning som gir rett til stipend og lån om våren samme år. Det er enklere å søke om sommerstøtte hvis du allerede har sendt inn en søknad om vanlig stipend og lån for vårsemesteret.

Behandlingstid

Søknaden blir behandlet av en saksbehandler. Derfor må du regne med litt tid før du får svar.

Søknad sommeren
2023

Søknadsskjemaet må ha kommet inn til Lånekassen innen 15. august 2023. For å få lån og stipend for sommeren 2023, må du være i en utdanning som gir rett til lån og stipend i både vårsemesteret 2023 og høstsemesteret 2023.