Student med barn

For deg som tar høyere utdanning eller fagskole. Gjelder også deg som tar forberedende opplæring for voksne over 21 år eller videregående med studielån.

Barnestipend

Tilleggslån

Er du over 18 år og har barn under 16 år, kan du låne inntil 57 940 kroner i året, avgrenset til 115 880 kroner til sammen for de årene du får lån fra Lånekassen. Dette lånet kan du få samme hvilken utdanning du tar, med unntak av grunnskole. Tilleggslånet blir ikke behovsprøvd og kan ikke gjøres om til stipend.

Er du over 30 år, kan du i noen tilfeller få et større tilleggslån.

Student med barn

Du som har barn, kan få ekstra lån og stipend. Hovedregelen er at barna er under 16 år, og at de bor sammen med deg minst 40 prosent av tiden.

Ekstra lån og stipend kommer i tillegg til basislånet, som er det lånet alle studenter får. Du kan altså få både basislån, barnestipend og tilleggslån samtidig.

Du kan få barnestipend så lenge du er student og får lån og stipend fra Lånekassen, til og med det året barnet fyller 16 år. Det betyr at du i studieåret 2024-2025 kan få stipendet hvis du har barn født i 2009 eller senere. Hvis begge foreldrene er studenter, kan begge få barnestipend og tilleggslån samtidig.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad for disse lånene og stipendene. Når du søker om vanlig stipend og lån, vurderer Lånekassen automatisk om du kan ha krav på barnestipend. Men du må selv velge om du også vil søke om tilleggslån.

Veileder Inntektskalkulator bred

Venter du barn?

I forbindelse med fødsel eller adopsjon kan du få omgjort lån til stipend i inntil 49 uker.

Aktuelt regelverk