EØS- og EFTA-borger

Er du statsborger i et EØS- eller EFTA-land, eller er familiemedlem til en EØS-borger, har du noen flere muligheter til å få lån og stipend fra Lånekassen enn andre utenlandske statsborgere.

Du må oppfylle et av disse vilkårene:

 • ha varig oppholdsrett
 • være arbeidstaker fra EØS- eller EFTA-land
 • være familiemedlem til EØS- eller EFTA-arbeidstaker

Lån og stipend til utdanning i Norge

Oppfyller du visse krav, kan du få lån og stipend fra Lånekassen selv om du er utenlandsk statsborger.

Er du utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge og tar utdanning her, kan du få lån eller stipend fra Lånekassen hvis du oppfyller ett av vilkårene nedenfor.

Varig oppholdsrett i Norge

Du er EØS-borger med varig oppholdsrett i Norge. Varig oppholdsrett er en egen rettighet du kan oppnå først etter minst fem års opphold i Norge. Les mer om varig oppholdsrett på UDI sine nettsider. 

Dokumentasjonskrav

Har du varig oppholdsbevis/oppholdskort, må du sende inn kopi av dette. Registreringsbevis for EØS-borgere er ikke det samme som varig oppholdsbevis/oppholdskort.

Hvis du er EØS-borger og ikke har varig oppholdsbevis, må du sende inn dokumentasjon som viser

 • at du har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år. Det vil si dokumentasjon som viser at du har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student, eller har bodd her med tilstrekkelig midler.

Hvis du er EØS-borger og søker om støtte på grunnlag av varig oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger, må du sende inn dokumentasjon som viser at både du og EØS-borgeren du er i familie med, har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år.

Hvis du ikke er EØS-borger og søker om støtte på grunnlag av varig oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger, må du sende inn dokumentasjon som viser at

 • EØS-borgeren du er i familie med har hatt sammenhengende lovlig opphold i Norge i fem år. Det vil si dokumentasjon som viser at EØS-borgeren har vært arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende, tjenesteyter, student, eller har bodd her med tilstrekkelig midler.
 • du har hatt lovlig opphold i den samme perioden som EØS-borgeren, og at du har bodd sammen med EØS-borgeren i denne perioden.

Nordiske EØS-borgere må også dokumentere at de har varig opphold i Norge etter disse reglene.

Vi sjekker i Folkeregisteret om du er registrert som bosatt i Norge. 

EØS- eller EFTA-arbeidstaker

Du er statsborger fra et EØS- eller EFTA-land og har status som arbeidstaker i Norge. Du må oppfylle ett av disse vilkårene:

 • Du fortsetter å arbeide (minst 10–12 timer per uke) mens du er i utdanning.
 • Du slutter å arbeide for å ta en utdanning, og det er en faglig sammenheng mellom arbeidet du har hatt i Norge, og den utdanningen du søker om støtte til. Hvis du i løpet av de siste seks månedene får du starter i utdanningen, har blitt ufrivillig arbeidsledig og du har vært registrert som arbeidssøker hos Nav i hele perioden, kan kravet om faglig sammenheng falle bort.

Dokumentasjonskrav

Skal du fortsette i arbeid samtidig som du skal være i utdanning, må du sende inn

 • bekreftelse (attest) fra arbeidsgiver som viser stillingsprosenten din eller hvor mange timer du jobber per uke/måned i perioden du er i utdanning. Det må være opplyst om du har fast eller midlertidig stilling. Hvis du har en midlertidig stilling, må arbeidsgiver oppgi sluttdato. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel.

Har du sluttet å arbeide og gått over i utdanning må du sende inn

 • bekreftelse (attest) fra din(e) norske arbeidsgiver(e) som viser perioden(e) du har arbeidet i Norge, hva arbeidet besto i, og stillingsprosenten du har hatt. Bekreftelsen må være signert av arbeidsgiver og være skrevet på offisielt brevpapir eller ha arbeidsgivers stempel. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig.
 • dokumentasjon fra lærestedet som viser hvilken utdanning du skal ta.

Barn av EØS- eller EFTA-arbeidstaker eller dennes ektefelle

Du kan ha rett til lån og stipend til å ta utdanning i Norge eller i utlandet dersom du er barn eller barnebarn av EØS- eller Efta-arbeidstaker, eller av en som er gift med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker. I tillegg må du oppfylle minst ett av disse to vilkårene:

 • være under 21 år
 • være forsørget av arbeidstakeren eller arbeidstakerens ektefelle

Merk at du vil miste retten til støtte etter punktene over hvis EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Du kan også få lån og stipend dersom du bor i Norge og er barn av en EØS-/EFTA-arbeidstaker eller av en som er gift med arbeidstakeren. Du må enten bo sammen med arbeidstakeren, eller ha bodd sammen med arbeidstakeren mens han eller hun ble regnet som arbeidstaker i Norge. Du kan bare få lån og stipend til å ta utdanning i Norge på dette grunnlaget.

Dokumentasjonskrav

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at én av foreldrene dine er eller har vært arbeidstaker i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er foreldrene dine fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for én av foreldrene dine
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

Foreldre eller besteforeldre av EØS- eller EFTA-arbeidstaker eller dennes ektefelle

Merk at du vil miste retten til støtte dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Dokumentasjonskrav

Er barnet nordisk statsborger, må du sende inn

 • bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er barnet statsborger fra et land utenfor Norden, må du sende inn

 • kopi av nåværende arbeidstillatelse eller registreringsbevis for han/henne
 • bekreftelse som viser at han/hun har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Er du selv fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

Gift, eller samboer med felles barn, med en EØS- eller EFTA-arbeidstaker i Norge

Merk at du vil miste retten til støtte dersom EØS- eller EFTA-arbeidstakeren ikke lenger har status som arbeidstaker i Norge.

Dokumentasjonskrav

Du må sende inn

 • dokumentasjon som viser at ektefellen/samboeren din har arbeid i Norge, for eksempel bekreftelse fra arbeidsgiver. Arbeidskontrakt er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Hvis ektefellen/samboeren din kommer fra et land utenfor Norden, må du i tillegg sende inn

 • kopi av registreringsbevis for ektefellen/samboeren din
 • kopi av nåværende oppholdstillatelse eller registreringsbevis for deg

Statsborgere fra Storbritannia

I en overgangsperiode som gjaldt ut 2020 skulle Storbritannia behandles som om de fortsatt var medlem av EU og EØS. Er du statsborger fra Storbritannia, har du rett til lån og stipend fra Lånekassen dersom du hadde rett til opphold i Norge i samsvar med EØS-avtalen før utløpet av overgangsperioden (31.12.2020). Du må også ha oppholdt deg i Norge.

Hvis du kom til Norge før overgangsperioden, må du oppfylle de samme vilkårene som EØS-borgere for å ha rett til lån og stipend.

Kom du til Norge fra og med 1. januar 2021, kan du søke lån og stipend etter de samme vilkårene som borgere fra land utenfor EU/EØS. De samme reglene gjelder for familiemedlemmene dine.

Oppfyller du ikke vilkårene?

Selv om du ikke oppfyller noen av de spesifikke reglene for EØS eller EFTA-borgere, kan du fremdeles ha rett til støtte hvis du oppfyller de generelle kravene til utenlandske statsborgere

Les mer om støtte til utenlandske statsborgere

Skal du ta utdanning i utlandet eller nettstudier?

For noen utdanninger er det strengere krav for å få lån og stipend fra Lånekassen. For eksempel er det et ekstra krav om tilknytning til Norge hvis du skal ta utdanning i utlandet eller nettstudier i Norge.