Søknad om sletting av gjeld for grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms

Dette søker du om

Du søker om å få slettet inntil 20 000 kroner av studielånet ditt, som følge av at du arbeider som lærer i grunnskolen i Finnmark eller utvalgte kommuner i Troms.

Slik søker du

  1. Last ned og skriv ut søknadsskjemaet

  2. Fyll ut skjemaet

  3. Logg inn

  4. Last opp og send inn skjemaet

Dokumentasjon

Du trenger ikke å sende inn egen dokumentasjon, men arbeidsgiveren din skal bekrefte at du oppfyller kravene på søknaden.

Behandlingstid

Søknader om sletting av gjeld blir behandlet av en saksbehandler. Derfor må du regne med litt ventetid før du får svar på søknaden. Per i dag er behandlingstiden på 4-6 uker.

Last ned søknadsskjema for grunnskolelærere