Utstyrsstipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær. Du får 1 051, 2 326 eller 3 887 kroner i stipend per år, avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar.

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke om stipendet. Utstyrsstipendet er ikke avhengig av hvor mye foreldrene dine tjener. 

Søke om utstyrsstipend

Du sender søknad på Dine sider. Dersom du ønsker at vi skal vurdere om du har rett til grunnstipend i tillegg, må du oppgi det i søknaden din. 

1 051 kroner per skoleår
 2 326 kroner per skoleår  3 887 kroner per skoleår

Studiespesialisering (unntatt
studiespesialisering
med fordypning i formgivningsfag og
studiespesialisering med toppidrett som
"fag fra andre programområder")

Helse- og oppvekstfag

Medier og kommunikasjon

Service og samferdsel

Design og håndverk, programområde
for medieproduksjon

 

Naturbruk

Bygg- og anleggsteknikk

Teknikk og industriell produksjon

Elektrofag

Musikk, dans og drama

Studiespesialisering med fordypning i
formgivningsfag
og studiespesialisering
med toppidrett som "fag fra andre
programområder"

Kunst, design og arkitektur

Idrettsfag

Design og håndverk, 
unntatt programområde for
medieproduksjon

Restaurant- og matfag

 

 

 

 

 

Utbetaling av utstyrsstipend

Du får hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart. Har du søkt om stipend for bare ett semester (halvt skoleår), får du halve beløpet.

Utdanning i utlandet

Tar du deler av utdanningen i utlandet, får du stipend etter samme sats som for den utdanningen du følger i Norge. Får du støtte til å ta hele den videregående opplæringen i utlandet, får du et utstyrsstipend på 1 051 kroner per år.

Bytte av utdanningsprogram

Bytter du til en utdanning med høyere stipendsats, kan du få utbetalt differansen. Du må da sende inn en ny søknad til oss.

Disse får ikke utstyrsstipend

Hvis du går på en utdanning som ikke er støtteberettiget i Lånekassen, får du ikke utstyrsstipend. Du må også oppfylle de andre kravene for rett til støtte.

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend.

Gå til søknaden

oppvekstfag

Utstyrsstipend til unge asylsøkere

Er du elev under 18 år og søker om beskyttelse (asyl) eller annen oppholdstillatelse, kan du få utstyrsstipend. Du har ikke rett til annen type støtte fra Lånekassen.

For å få utstyrsstipend må du ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 siste ledd, og i tillegg oppfylle de generelle vilkårene for støtte.

Hva er utstyrsstipend?

Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

Får du utstyr dekket av fylkeskommunene eller andre offentlige ordninger?

Du kan bare få utstyrsstipend hvis det ikke er dekket av fylkeskommunen eller andre offentlige ordninger. Får du kost og losji dekket av fylkeskommunen/kommunen, kan du likevel få utstyrsstipend.

Du må søke for å få stipend

Har du d-nummer eller fødselsnummer, søker du om støtte på lanekassen.no.

Dersom du ikke har d-nummer eller fødselsnummer, må du sende et brev til Lånekassen der du skriver at du ønsker å søke om utstyrsstipend. Du sender brevet til:
Lånekassen
Postboks 191 Økern
0510 Oslo