Flyktning under 21 år

Gjelder deg som fyller 20 år eller mindre i løpet av det kalenderåret skoleåret starter.

Hvem kan få flyktningstipend?

Du må
  • Være registrert med flyktningstatus hos UDI
  • Ta forberedende opplæring eller videregående skole
  • Ikke få introduksjonsstønad samtidig som du får flyktningstipend
  • Ikke bo på asylmottak

Eget stipend for flyktninger

Flyktninger som ikke får introduksjonsstønad samtidig kan få flyktningstipend i inntil tre år.

Hva er flyktningstipend?

Flyktningstipend er en egen støtteordning til flyktninger i grunnskole eller videregående opplæring. Flyktningstipendet innebærer at lån og stipend du ellers kunne fått fra Lånekassen, blir flyktningstipend isteden.

Du kan ikke få flyktningstipend samtidig som du er med i introduksjonsprogram.

Disse lånene og stipendene blir ikke gjort om til flyktningstipend: Utstyrsstipend, lån til reise, lån til skolepenger og tilleggslån til søkere over 18 år som har barn.

Du kan få flyktningstipend i tre år

Du kan få flyktningstipend i inntil tre år innenfor en periode på 6 år etter datoen du fikk innvilget beskyttelse. Antall år du kan få stipendet avhenger derfor av hvor raskt du begynner i utdanning etter at du fikk beskyttelse. Hvis du begynner på utdanningen innen tre år etter du fikk beskyttelse, kan du få flyktningstipend i tre år, men hvis du for eksempel begynner i utdanning etter fem år, kan du bare få ett år med flyktningstipend.

Perioden du kan få flyktningstipend kan bli utvidet fra seks til åtte år hvis du har barn eller hvis du får barn i perioden du får flyktningstipend. Dette gjelder også hvis du skal ta grunnskoleopplæring før du begynner på videregående. Da kan du likevel få flyktningstipend i tre år selv om du ikke begynte i utdanning før etter fem år.

Gå til søknaden

Video om flyktningsstipend

Hvor mye kan jeg få i flyktningstipend?

Hvor mye du kan få blir regnet ut etter de samme reglene som for andre elever.

Følgende stipender og lån kan bli til flyktningstipend:

Borteboerstipend

Hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine og har over 40 kilometer mellom foreldrehjemmet og skolen.

Inntektsavhengig stipend

Hvis foreldrene dine har svak økonomi, kan du få inntektsavhengig stipend. Det får du også hvis du ikke har foreldre i Norge.

Lån til elever over 18 år

Hvis du er over 18 år og bor borte fra foreldrene dine, kan du i tillegg få et lån. Får du flyktningstipend, trenger du ikke å betale lånet tilbake.

Barnestipend

Hvis du har barn, kan du få et ekstra stipend.

Bor du på institusjon?

Hvis du bor på institusjon, kan du som hovedregel bare få utstyrsstipend.

Lån du må betale tilbake

Hvis du låner penger til skolepenger, reise, eller tar opp tilleggslån hvis du har barn, blir ikke disse lånene gjort om til flyktningstipend. Det betyr at du må betale det tilbake når du er ferdig på skolen eller du ikke får støtte fra Lånekassen lengre.

Se hvor mye du kan få

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Aktuelt regelverk