Borteboerstipend

Gjelder for deg som går på videregående skole, fyller 20 år eller mindre i løpet av det kalenderåret skoleåret starter og ikke har studie- eller yrkeskompetanse ennå.

VeilederBorteboerstipend

Studenter kan ikke få borteboerstipend

Borteboerstipend er bare for elever som tar videregående, er under 21 år og ikke har studie- eller yrkeskompetanse. Lånekassen har andre typer lån og stipend for elever over 21 år eller studenter i høyere utdanning.

Hva er borteboerstipend?

Borteboerstipend er for deg som ikke kan bo hjemme mens du går på videregående.

Det er ikke tilstrekkelig at du har lyst til bo for deg selv.

Du kan bare få borteboerstipend hvis

  • det er 40 km eller mer mellom hjem og skole, eller
  • du bruker tre timer eller mer om dagen på å reise til og fra skolen, eller
  • det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der

Stipendet blir vanligvis ikke behovsprøvd

Det betyr at verken inntekten til foreldrene dine eller din egen inntekt påvirker hvor stort borteboerstipend du kan få.

Unntak:

  • Får du stønad til boutgifter? Da har du ikke rett på borteboerstipend.
  • Er du lærling, praksisbrevkandidat, lærekandidat eller kandidat for fagbrev på jobb? Hvis du har en brutto månedslønn på mer enn 17 186 kr blir borteboerstipendet redusert. 

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om borteboerstipend. Når du søker om stipend til videregående skole, må du krysse av for at du skal bo borte. Vi vurderer da om du har rett til borteboerstipend.

Gå til søknaden

Aktuelt regelverk