Borteboerstipend

Gjelder for deg som går på videregående skole og har ungdomsrett

VeilederBorteboerstipend

Studenter kan ikke få borteboerstipend

Borteboerstipend er bare for elever som tar videregående med ungdomsrett. Lånekassen har andre støtteordninger for studenter i høyere utdanning.

Hva er borteboerstipend?

Borteboerstipend er en støtteordning til elever som ikke kan bo hjemme mens de er i videregående opplæring.

Det er ikke tilstrekkelig at du har lyst til bo for deg selv.

Du kan bare få borteboerstipend hvis

  • det er mer enn 40 km mellom hjem og skole, eller
  • du bruker mer enn tre timer om dagen på å reise til og fra skolen , eller
  • det er særlige forhold i hjemmet som gjør at du ikke kan bo der

Stipendet blir ikke behovsprøvd

Hverken inntekten til foreldrene dine eller din egen inntekt påvirker hvor stort borteboerstipend du kan få,

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om borteboerstipend. Når du søker om stipend til videregående skole, må du krysse av for at du skal bo borte. Vi vurderer da om du har rett til borteboerstipend.

Aktuelt regelverk