Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Kundeservice

  Vi oppdaterer her all informasjon om koronasituasjonen og korleis denne påverkar kundane våre. Kundesenteret vil ikkje kunne gi ytterlegare informasjon enn den vi gir her. Følg med på lanekassen.no/korona


  På Dine sider kan du


  Ofte stilte spørsmål

  Kan studentar som bur hos foreldra sine til vanleg, også få tilleggslånet med omgjering av 8000 kroner til stipend?

  Ja, dersom dei elles fyller vilkåra for tilleggslånet.

  Les meir om vilkåra for tilleggslånet.

  Eg har ikkje mista inntekt på grunn av korona, men eg får ikkje jobb på grunn av koronasituasjonen. Kan eg søke om tilleggslån?

  Vilkåret for tilleggslån er at du har hatt nedgang i inntekt pga. koronapandemien i perioden 1. mars til 15. juni 2020. Det at du ikkje får jobb, gir  derfor ikkje rett til tilleggslån.

  Eg har nyleg fått studielån, men vil heller ha dagpengar. Kva gjer eg?

  Studentar har normalt ikkje rett til dagpengar. På grunn av korona-situasjonen er det likevel mogleg å kombinere dagpengar med utdanning for dei som ikkje mottok støtte frå Lånekassen då dei blei ledig eller permitterte. Sjå unntaksparagraf til Folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

  Om du har rett til dagpengar, er eit spørsmål du må ta opp med Nav. Du bør ikkje trekke søknaden om studielån før du er sikker på at du har rett til dagpengar.

  Dersom du betaler tilbake all støtte for våren 2020, fordi du har rett til dagpenger, vil ikkje våren 2020 bli rekna med i talet år du kan få støtte, forutsett at du søkte om støtte i tidsrommet 16. mars til og med 15. april. Vi ber deg derfor om melde frå til Lånekassen dersom du får innvilga dagpengar. Send ein e-post frå Dine sider der du legg ved ein skannet kopi eller eit bilde av vedtaket fra Nav.

  Eg er permittert frå jobben min, og har akkurat søkt om studielån. Kan eg trekkje søknaden?

  Dersom søknaden ikkje er behandla, kan du sjølv trekke den på Dine sider. Dersom søknaden er behandla, kan du la vere å signere avtalen dersom du ikkje ønskjer å ta imot pengane du søkte om.

  Ver merksam på at søknadsfristen for våren 2020 no er ute, så du kan ikkje søke på nytt for våren dersom du trekker søknaden no.

  Om du har rett til dagpenger, er et spørsmål du må ta opp med Nav. Du bør ikkje trekke søknaden om studielån før du er sikker på at du har rett til dagpengar.

  Dersom du betaler tilbake all støtte for våren 2020, fordi du har rett til dagpenger, vil ikkje våren 2020 bli rekna med i talet år du kan få støtte, forutsett at du søkte om støtte i tidsrommet 16. mars til og med 15. april. Vi ber deg derfor om melde frå til Lånekassen dersom du får innvilga dagpengar. Send ein e-post frå Dine sider der du legg ved ein skannet kopi eller eit bilde av vedtaket fra Nav.

  Kvifor har eg ikkje fått pengar for juni?

  Det som blir utbetalt i april, er pengar du skulle hatt for resten av våren 2020. Dersom du ikkje har fått noko for juni, kan det skuldast at di siste utbetaling skulle vore i mai. Du får normalt ikkje utbetaling i juni dersom du er:

  • elev i vaksenopplæring (grunnskole)
  • elev på vidaregåande skole
  • deltidsstudent (alle typar utdanning)

  På Dine sider ser du kva for utbetalingar som står att for våren.


  Eg får ikkje betalt rekninga. Kva gjer eg?

  Dersom du ikkje har moglegheit til å betale rekninga di, kan du søkje om betalingsutsetjing på Dine sider. Du treng ikkje å oppgi nokon grunn til at du søkjer om utsetjing. Les meir om betalingsutsetjingar.

  Dersom du for eksempel er arbeidsledig eller i ein annan vanskeleg økonomisk situasjon, kan du også ha rett til å få sletta renter.

  Sjå ei oversikt over kva situasjonar som gir rett til sletting av renter.

  Eg har brukt opp utsetjingane mine, og får ikkje betalt rekninga. Kva gjer eg?

  Du kan no søke om betalingsutsetjingar sjølv om du har brukt opp dine 36 utsetjingar. Dersom du allereie har søkt og fått avslag, kan du søke på nytt no.

  Moglegheita til utsetjing gjeld berre for rekningane i perioden mars til og med desember 2020. Men hugs at du berre kan søke om utsetjing av rekningar du ikkje har betalt.

  Du søker om betalingsutsetjing på Dine sider. Les om korleis du fyller ut søknaden om betalingsutsetjing.

  Kjem Lånekassen til å setje ned renta?

  Det er ikkje lagt fram noko forslag frå regjeringa om å setje ned renta som eit ekstraordinært tiltak i samband med korona-krisen. Lånekassen legg derfor til grunn at rentefastsetjinga framover kjem til å følgje den vanlege prosessen for rentefastsetjing.
   
  Lånekassen si rente følgjer marknadsrenta på bustadlån, så når denne går ned, følgjer Lånekassens rente med. Men sidan renta i Lånekassen blir fastsett for to månader av gongen for ein periode litt fram i tid, går det ei stund frå marknadsrenta går ned til dette får effekt på studielånsrenta. Denne «tregleiken» vil også vere der når reint stigar.

  Når kan eg søke om tilleggslånet?

  Studentar kan søke om tilleggslånet i puljar mellom 12. og 15. mai.

  Elever i vidaregåande opplæring kan søke frå ca. 4. juni.

  Les meir om vilkåra for å få tilleggslånet.

  Du får ein e-post frå oss når søknaden din er klar. Du kan då logge inn på Dine sider og finne ei melding med nærmare vilkår for tilleggslånet. Du kan deretter velje om du vil søke eller ikkje.

  Du kan ikkje søkje før du har fått e-posten frå oss.

  Søknadsfristen er 15. juni 2020.


  Spørsmål knyttet til stipend, lån og tilbakebetaling

  Spørsmål om stipend, lån og tilbakebetaling

  + 47 21 49 60 00

  Mån - fre kl. 09:00 - 15:00

  Spørsmål om PIN-koder, innlogging til Dine sider og Idporten

  Spørsmål om innlogging og e-signering

  + 47 80 03 03 00

  Man - fre kl. 08:00 - 15:30

  Foreldre må ha fullmakt når dei skal ringe for barn over 18 år

  Ønskjer du at foreldra dine skal ta kontakt med oss på dine vegner, må du gi dei fullmakt dersom du er over 18 år. For å gi foreldra dine fullmakt må du sende oss anten

  Postadresse og faksnummer

  Lånekassen har ei felles postadresse og eit faksnummer for alle kontora:

  Postadresse
  Lånekassen
  Postboks 450 Alnabru
  0614 Oslo

  Faksnummer
  22 72 02 64

  Om ny adresse frå juli 2019
  Har du sendt brev til den gamle adressa vår, Mo i Rana, blir det vidaresendt til den nye postadressa. Den gamle adressa vil framleis stå på breva og papirsøknadene vår ei stund til. 
  Om ny adresse frå juli 2019
  Har du sendt brev til den gamle adressa vår, Mo i Rana, blir det vidaresendt til den nye postadressa. Den gamle adressa vil framleis stå på breva og papirsøknadene vår ei stund til. 

  Kontoradresser

  1. mai 2017 stengde vi kundemottaka våre permanent, men vi hjelper deg gjerne på telefon eller e-post.

  Kontor Adresse Vis i kart
  Bergen
  Bradbenken 1 Kart
  Oslo Fyrstikkalleen 1
  Kart 
  Stavanger  Lagårdsveien 44 Kart
  Tromsø   Sjøgata 2 Kart
  Trondheim   Brattørkaia 12 Kart
  Ørsta   Vikeøyrane 7    Kart

  Kontaktinformasjon for leverandørar og andre samarbeidspartnarar

  • Sentralbord: 21 70 40 00 (mån–fre 09.00–15.00) 

  Sentralbordnummeret og e-postadressa gjeld spørsmål om :

  • leverandørfakturaer
  • anskaffelser
  • jobbsøknader
  • andre saker som ikkje gjeld enkeltkundar

  Sentralbordet svarar ikkje på spørsmål om stipend og lån.

  Læresteder

  Her finn du kontaktinformasjon for skolar, universitet og andre lærestader.

  Dokumenter

  Send dokument som gjeld anskaffelser, jobbsøknader og andre administrative spørsmål til:

  Statens lånekasse for utdanning
  P.B. 191  Økern
  0510  OSLO

  Fakturadresse

  Send fakturaer til:

  Lånekassen
  Fakturamottak DFØ
  Postboks 4746
  7468 Trondheim

  Kontakt for tekniske problem

  Sende melding om tekniske feil

  Her kan du melde frå om tekniske feil med Lånekassen sine tenester. Du kan ikkje få svar på spørsmål om kundeforholdet ditt. Treng du hjelp til å logge inn på Dine sider, kan du få hjelp her.

  For å ettersende dokumentasjon, må du ofte ha den nyaste versjonen av nettlesaren din. Det fungerer for eksempel ikkje å laste opp dokumentasjon med Internet Explorer 7, men det fungerer med Internet Explorer 11.
  Har du problem med elektronisk signering?
  Problem med å signere avtale om støtte, skjer i dei aller fleste tilfelle fordi BankID ikkje er aktivert ordentleg. Les om problem med signering her.
  Får du ikkje opna brev i postkassen på Dine sider?
  Ved problem med å opne brev i postkassen, for eksempel får du bare opp ei kvit side, bør du installere eller oppdatere Adobe Reader. Eventuelt kan du prøve å opne breva på ein annan maskin.

  Dette bør stå i meldinga du sender

  Når du sender melding til oss om tekniske feil, er det fint om du svarer på så mange av punkta som du klarer i skjemaet. Det gjer det enklare for oss å finne feilen:

  • Kvar (i kva teneste) opplever du problemet?
  • Kva er problemet du opplever?
  • Kva feilmelding(ar) får du?
  • Kva nettlesar bruker du? Kva versjon av nettlesaren har du? Har du forsøkt å oppdatere nettlesaren din for å sjå om det hjelper på problemet du opplever?
  • Kva slags operativsystem bruker du (for eksempel Windows 7,  iOS, Apple eller Linux)?
  • Kva tid oppstod feilen (så nøyaktig tidspunkt som du har)?

  Her sender du melding til Lånekassen om tekniske problem.

  Innlogging til Dine sider

  Når du logger inn på Dine sider, logger du inn via ID-porten. Du kan ikkje kontakte Lånekassen for å få hjelp til innlogging.

  Har du problem med å logge inn, finn du hjelp på ein av desse måtane:

  • Har du glømt passordet? Trykk "Glemt passord" i innloggingen
  • Bruk hjelpeguiden til innlogging
  • Send e-post til
  • Ring Difi på telefon 800 30 300
  • Er du i utlandet? Ring Difi på +47 57 65 50 60

  Du får ikkje svar på henvendelsar om kundeforholdet ditt her

  Du kan ikkje bruke kontaktskjemaet for spørsmål om ditt eige kundeforhold eller Lånekassen sine ordningar. Spørsmål og svar om kundeforholdet ditt og Lånekassen sine ordningar får du på Dine sider.