Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Kundeservice

  Vi oppdaterer her all informasjon om koronasituasjonen og korleis denne påverkar kundane våre. Kundesenteret vil ikkje kunne gi ytterlegare informasjon enn den vi gir her. Følg med på lanekassen.no/korona


  På Dine sider kan du


  Ofte stilte spørsmål

  Er det feil opplysningar om inntekt, formue eller trygd i vedtaket om omgjering?

  Dersom du meiner at det er feil i opplysningane vi har fått frå Skatteetaten om inntekta, formuen eller trygdeytingane dine, må du kontakte Skatteetaten for å få fastsettinga (likninga) di retta.

  Blir fastsettinga endra, og du ønsker at vi skal vurdere lånet ditt på nytt, må du gi oss beskjed om at fastsettingen er endra. Lånekassen kan hente endringar i fastsettinga direkte frå Skatteetaten, og du treng derfor ikkje sende inn oppdatert fastsetting til oss.

  Dersom det er fastsettinga for 2016 eller tidlegare som er endra, må du sjølv sende inn ein kopi av det nye vedtaket til Lånekassen, når du får det frå Skatteetaten.

  Når skjer omgjeringa av lån til stipend?

  For å få gjort om basislån til stipend, må du vere bortebuar, ha inntekt og formue under grensa og bestå utdanninga di.

  Inntil 40 prosent av basislånet du får, kan bli gjort om til stipend dersom du oppfyller vilkåra.

  Dine sider kan du sjå kor mykje av lånet ditt som kan bli gjort om til stipend. 

  No gjer vi om lån til stipend for 2019

  I slutten av juni begynte Lånekassen å gjere om lån til stipend for 2019. Vi sender ut vedtaka om omgjering over fleire månader,  og nokon må vente til desember før vedtaket er klart.

  • Omgjering for utdanning bestått i 2019 skjer i sommaren/hausten 2019
  • Omgjering for utdanning bestått i 2020 skjer sommaren/hausten 2021

  Du får vedtak når omgjeringa er gjort, med oversikt over kor mykje av lånet ditt som er gjort om til stipend.

  Les meir om omgjering

  Les meir om omgjering av lån til stipend for studentar i Noreg

  Les meir om omgjering av lån til stipend for studentar i utlandet

  Kan studentar som bur hos foreldra sine til vanleg, også få tilleggslånet med omgjering av 8000 kroner til stipend?

  Ja, dersom dei elles fyller vilkåra for tilleggslånet.

  Les meir om vilkåra for tilleggslånet.

  Eg har ikkje mista inntekt på grunn av korona, men eg får ikkje jobb på grunn av koronasituasjonen. Kan eg søke om tilleggslån?

  Vilkåret for tilleggslån er at du har hatt nedgang i inntekt pga. koronapandemien i perioden 1. mars til 15. juni 2020. Det at du ikkje får jobb, gir  derfor ikkje rett til tilleggslån.

  Eg har nyleg fått studielån, men vil heller ha dagpengar. Kva gjer eg?

  Studentar har normalt ikkje rett til dagpengar. På grunn av korona-situasjonen er det likevel mogleg å kombinere dagpengar med utdanning for dei som ikkje mottok støtte frå Lånekassen då dei blei ledig eller permitterte. Sjå unntaksparagraf til Folketrygdloven og arbeidsmiljøloven.

  Om du har rett til dagpengar, er eit spørsmål du må ta opp med Nav. Du bør ikkje trekke søknaden om studielån før du er sikker på at du har rett til dagpengar.

  Dersom du betaler tilbake all støtte for våren 2020, fordi du har rett til dagpenger, vil ikkje våren 2020 bli rekna med i talet år du kan få støtte, forutsett at du søkte om støtte i tidsrommet 16. mars til og med 15. april. Vi ber deg derfor om melde frå til Lånekassen dersom du får innvilga dagpengar. Send ein e-post frå Dine sider der du legg ved ein skannet kopi eller eit bilde av vedtaket fra Nav.

  Eg får ikkje betalt rekninga. Kva gjer eg?

  Dersom du ikkje har moglegheit til å betale rekninga di, kan du søkje om betalingsutsetjing på Dine sider. Du treng ikkje å oppgi nokon grunn til at du søkjer om utsetjing. Les meir om betalingsutsetjingar.

  Dersom du for eksempel er arbeidsledig eller i ein annan vanskeleg økonomisk situasjon, kan du også ha rett til å få sletta renter.

  Sjå ei oversikt over kva situasjonar som gir rett til sletting av renter.

  Eg har brukt opp utsetjingane mine, og får ikkje betalt rekninga. Kva gjer eg?

  Du kan no søke om betalingsutsetjingar sjølv om du har brukt opp dine 36 utsetjingar. Dersom du allereie har søkt og fått avslag, kan du søke på nytt no.

  Moglegheita til utsetjing gjeld berre for rekningane i perioden mars til og med desember 2020. Men hugs at du berre kan søke om utsetjing av rekningar du ikkje har betalt.

  Du søker om betalingsutsetjing på Dine sider. Les om korleis du fyller ut søknaden om betalingsutsetjing.

  Når kan eg søke om tilleggslånet?

  Alle som kan ha rett til å søke om tilleggslånet skal ha fått e-post om det no.

  Nokon e-postar kan ha hamna i spam-innboksen, så om du ikkje har fått ein e-post, anbefaler vi deg å logge inn på Dine sider for å sjå om du har ei gul melding der som gir deg tilgang til søknaden.

  På Dine sider kan du også sjekke at vi har riktig e-postadresse til deg, og eventuelt rette eller endre den, om den er feil.

  Ny frist for å søke for både elevar og studentar er 30. juni 2020.

  Les meir om vilkåra for å få tilleggslånet.


  Spørsmål knyttet til stipend, lån og tilbakebetaling

  Spørsmål om stipend, lån og tilbakebetaling

  + 47 21 49 60 00

  Mån - fre kl. 09:00 - 15:00

  Spørsmål om PIN-koder, innlogging til Dine sider og Idporten

  Spørsmål om innlogging og e-signering

  + 47 80 03 03 00

  Man - fre kl. 08:00 - 15:30

  Foreldre må ha fullmakt når dei skal ringe for barn over 18 år

  Ønskjer du at foreldra dine skal ta kontakt med oss på dine vegner, må du gi dei fullmakt dersom du er over 18 år. For å gi foreldra dine fullmakt må du sende oss anten

  Postadresse

  Lånekassen har ei felles postadresse for alle kontora:

  Postadresse
  Lånekassen
  Postboks 450 Alnabru
  0614 Oslo

  Kontoradresser

  1. mai 2017 stengde vi kundemottaka våre permanent, men vi hjelper deg gjerne på telefon eller e-post.

  Kontor Adresse Vis i kart
  Bergen
  Bradbenken 1 Kart
  Oslo Fyrstikkalleen 1
  Kart 
  Stavanger  Lagårdsveien 44 Kart
  Tromsø   Sjøgata 2 Kart
  Trondheim   Brattørkaia 12 Kart
  Ørsta   Vikeøyrane 7    Kart

  Kontaktinformasjon for leverandørar og andre samarbeidspartnarar

  • Sentralbord: 21 70 40 00 (mån–fre 09.00–15.00) 

  Sentralbordnummeret og e-postadressa gjeld spørsmål om :

  • leverandørfakturaer
  • anskaffelser
  • jobbsøknader
  • andre saker som ikkje gjeld enkeltkundar

  Sentralbordet svarar ikkje på spørsmål om stipend og lån.

  Læresteder

  Her finn du kontaktinformasjon for skolar, universitet og andre lærestader.

  Dokumenter

  Send dokument som gjeld anskaffelser, jobbsøknader og andre administrative spørsmål til:

  Statens lånekasse for utdanning
  P.B. 191  Økern
  0510  OSLO

  Fakturadresse

  Send fakturaer til:

  Lånekassen
  Fakturamottak DFØ
  Postboks 4746
  7468 Trondheim

  Kontakt for tekniske problem

  Her kan du melde frå om tekniske feil med Lånekassen sine tenester. Spørsmål som gjeld kondeforholdet ditt eller pålogging med ID-porten skal du ikkje sende inn her.

  Har du problem med elektronisk signering?
  Problem med å signere avtale om støtte, skjer i dei aller fleste tilfelle fordi BankID ikkje er aktivert ordentleg. Les om problem med signering her.
  Får du ikkje opna brev i postkassen på Dine sider?
  Ved problem med å opne brev i postkassen, for eksempel får du bare opp ei kvit side, bør du installere eller oppdatere Adobe Reader. Eventuelt kan du prøve å opne breva på ein annan maskin.

  Dette er det fint om står i meldinga du sender

  Når du sender melding til oss om tekniske feil, er det fint om du svarer på så mange av punkta under som du klarer. Det gjer det enklare for oss å finne feilen:

  • Beskriv feilen så godt du kan
  • Kvar (i kva teneste) opplever du problemet? Dine sider, lanekassen.no, og så vidare. Legg gjerne inn ei lenke eller skjermbilete av siden som inneheld feil.
  • Kva feilmelding(ar) får du?
  • Kva nettlesar bruker du? Kva versjon av nettlesaren har du? Har du forsøkt å oppdatere nettlesaren din for å sjå om det hjelper på problemet du opplever? Prøv grene ein annen nettlesar får du melder frå om problem.
  • Kva slags operativsystem bruker du (for eksempel Windows,  iOS, Apple eller Linux)?
  • Kva tid oppstod feilen (så nøyaktig tidspunkt som du har)?

  Innlogging til Dine sider

  Når du logger inn på Dine sider, logger du inn via ID-porten. Du kan ikkje kontakte Lånekassen for å få hjelp til innlogging.

  Har du problem med å logge inn, finn du hjelp på ein av desse måtane:

  • Har du glømt passordet? Trykk "Glemt passord" i innloggingen
  • Bruk hjelpeguiden til innlogging
  • Send e-post til
  • Ring Difi på telefon 800 30 300
  • Er du i utlandet? Ring Difi på +47 57 65 50 60

  Du får ikkje svar på henvendelsar om kundeforholdet ditt her

  Du kan ikkje bruke sende spørsmål om ditt eige kundeforhold eller Lånekassen sine ordningar. Spørsmål og svar om kundeforholdet ditt og Lånekassen sine ordningar får du på Dine sider.

  Ansatt ved ein lærestad

  Dersom du skal melde frå om problem med innlogging til eller tenester på arebidsflaten for lærestader, er det fint om du melder frå på sida for lærestader.