Behandlingstid

Oversikt over behandlingstiden du kan regne med dersom du søker nå.

Behandlingstid for ulike sakstyper

Det er ulik behandlingstid for ulike typer søknader og henvendelser. Den varierer utover året, og er lengst på høsten når vi mottar mange søknader.

Hvis søknaden din kan behandles av en datamaskin, får du normalt svar på søknaden innen to dager.

Hvis søknaden må behandles av en saksbehandler må du regne med flere ukers ventetid. Vi jobber så raskt vi kan, og gjør det vi kan for at du skal få svar så fort som mulig.

Type søknad eller henvendelse Behandlingstid
Søknader om lån og stipend for elever og studenter i Norge Inntil 5 uker
Søknader om lån og stipend for studenter i utlandet Inntil 5 uker
Søknader om tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne Inntil 8 uker
Søknader om foreldrestipend Inntil 12 uker
Søknader om sykestipend Inntil 20 uker
Nye opplysninger til en søknad som er ferdig behandlet Inntil 20 uker
Klager Inntil 12 uker
Svar på årlig kontroll av utdanning i utlandet Inntil 5 uker

Hvis du har en klage som skal avgjøres i klagenemda, finner du informasjon og møtedatoer her.

Svartid på e-post fra Dine sider: Inntil 20 dager

Det er mange som sender oss e-post fra Dine sider og derfor tar det dessverre noe lenger tid før du får svar fra oss enn til vanlig. Kundesenteret vårt svarer på e-poster innen 20 dager.

Noen e-poster får lenger svartid

I noen tilfeller må saken vurderes av en saksbehandler, og da er svartiden på e-post lenger enn 20 dager.

Logg inn for å se når du kan forvente svar

På Dine sider står det når du kan forvente å få svar på søknaden din. Vi tar forbehold om at det likevel kan ta lenger tid enn den datoen du ser på Dine sider. Dette gjelder særlig om sommeren og høsten når det er mange som søker om lån og stipend.

Logg inn på Dine sider

Hvorfor er det lang behandlingstid?

På sommeren og høsten får vi mange henvendelser og søknader om lån og stipend.

Årsaken til at noen søknader må bli vurdert av en saksbehandler, er at det mangler opplysninger, eller at vi må sjekke opplysningene i søknaden. I slike tilfeller havner søknaden i behandlingskø, og det tar tid før du får svar. 

Vi prioriterer å behandle søknader om lån og stipend, slik at flest mulig skal få penger til skolestart. Derfor får også andre henvendelser enn søknadene lengre behandlingstid enn normalt. Vi glemmer likevel ikke søknaden eller henvendelsen din. 

Vi beklager til deg som må vente lenge på svar fra oss, og forstår at det er frustrerende. Mange spør oss om vi kan fremskynde deres sak. Det har vi dessverre ikke anledning til å gjøre, fordi vi behandler saker i den rekkefølgen de kommer inn.