Utveksling på VG2

Gjelder deg som tar VG2 utenfor Norden som utvekslingselev

Videregående utenfor Norden

Bor du sammen med foreldrene dine får du bare utstyrsstipend. De fleste som bor for seg selv får
 • utstyrsstipend på 1 196 kroner
 • borteboerstipend på 5 848 kroner i måneden
 • reisestipend mellom 998 og 5 433

Utveksling på videregående

Du kan få stipend når du reiser på utveksling via skolen din eller en utvekslingsorganisasjon.

Når kan du reise på utveksling?

Lånekassen gir bare støtte til utveksling utenfor Norden for det året du ellers ville tatt VG2. Hvis du reiser til et land der skoleåret følger kalenderåret, kan du få stipend når du reiser etter første semester i VG1 eller VG2.

Utveksling via skolen

Hvis skolen din har et godkjent samarbeidsprogram med en videregående skole i utlandet, kan du få stipend og lån. Tar du yrkesfag kan du også ha et opphold i utlandet som er godkjent av skolen din.

Utveksling via andre organisasjoner

Du kan også reise via en utvekslingsorganisasjon som er godkjent av HK-dir (diku.no).

Som hovedregel må utvekslingsoppholdet vare hele skoleåret. Tar du et fast opplegg gjennom Erasmus+-eller skolen din må oppholdet vare i minst 3 måneder.

Søknadsfrister

Du må ha en skoleplass før du søker. Det er samme frist for alle stipendene:

 • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
 • 15. mars for vårsemesteret

Slik søker du

For alle stipender og lån, med unntak av stipend til skolepenger, bruker du den vanlige søknaden om stipend for videregående skole med ungdomsrett.

Gå til søknaden

Borteboerstipend

Du kan få
5 848
kroner i måneden

Når du går på videregående i utlandet kan du få borteboerstipend hvis du ikke bor sammen med foreldrene dine.

Det er ikke egen søknad om dette, men du må krysse av for at du skal bo borte fra foreldrene dine i den vanlige søknaden om stipend.

Tilskudd til reise

Lån og stipend til
2 hjemreiser
for et helt studieår

Når du bor uten foreldrene dine i utlandet utenom Norden kan du få reisetilskudd.

Er du i utlandet hele studieåret er 17,5 prosent av reisetilskuddet stipend, mens 82,5% er lån. Går du på videregående i utlandet i ett semester av studieåret, er 35 prosent stipend og 65 prosent lån. Alle får stipendandelen, og du kan i tillegg velge å søke om låneandelen. Lånet må du betale tilbake senere.

Det er ikke egen søknad om reisetilskudd, det er en del av den vanlige søknaden.

Satser til ulike verdensdeler

Beløpene er ment som et tilskudd til to tur-returreiser i året. Tallene i tabellen gjelder deg som er i utlandet hele studieåret:

Verdensdel Stipend, kroner Lån, kroner
Europa 998 4 706
Nord- og Mellom-Amerika 3 725 17 559
Oseania 5 433 25 615
Sør-Amerika 4 768 22 480
Asia 3 427 16 157
Afrika 4 102 19 338

Reiser i Norge

Hvis du i tillegg må reise i Norge for å komme deg til Oslo lufthavn Gardermoen, får du tilskudd til to tur-returreiser i Norge for hver kilometer du må reise:

 • 0-300 kilometer -  2,07 kroner per kilometer
 • 301-1500 kilometer – 1,15 kroner per kilometer
 • 1500 kilometer eller mer – 0,41 kroner per kilometer

Hele summen er stipend, men vi trekker fra en egenandel på 899 kroner. For å beregne hvor mye du får i stipend til reise i Norge, kan du beregne tilskudd utfra antall kilometer og multiplisere dette med fire (to tur-returreiser), og deretter trekke fra egenandelen på 899 kroner. 

Er du over 18 år og vil ta opp lån?

Du kan låne inntil
3 710 kroner
per måned hvis du bor borte

Hvis du er over 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine, kan du låne inntil 3 710 kroner i måneden.

Lånet blir ikke behovsprøvd mot inntekt. Det betyr at du kan få lånet uavhengig av hvor mye du eller foreldrene dine tjener.

Lånet må betales tilbake

Dette er et lån som du må betale tilbake. Når du ikke lenger får stipend og lån fra Lånekassen, blir det lagt til renter på lånet, og du må betale tilbake. Du må betale hele lånet pluss renter, men du betaler ned i månedlige avdrag.

Slik søker du

Det er ikke en egen søknad om lån. Når du søker om stipend og krysser av for at du bor borte, får du spørsmål om du vil søke om lån også.

Inntil
107 875
i stipend til skolepenger

Skolepenger

Hvis du skal gå på en skole der du må betale skolepenger, kan du få mer i stipend og lån.

Stipend til skolepenger

Du kan få stipend til å betale deler av skolepengene. Stipendet er på inntil 85 prosent av skolepengene, men det er øvre grense på 107 875 kroner per år.

Du får bare stipendet til rene skolepenger, men ikke for eksempel programavgift til utvekslingsorganisasjonen. Skolen må bekrefte at du betaler skolepenger.

Det er egen søknad for stipend til delvis dekning av skolepenger.

Lån til skolepenger

Hvis du skal betale skolepenger kan du og også låne inntil 31 032 i året til å dekke disse. Du kan ikke få mer i stipend og lån til skolepenger enn det du faktisk skal betale. Lån søker du om i den vanlige søknaden.

Gå til søknad for stipend til skolepenger
Utstyrsstipend

Når du er på VG2-utveksling får du utstyrsstipend etter satsen for det utdanningsprogrammet du følger i Norge

Har familien din svak økonomi?

Har foreldrene dine svak økonomi, kan du ha rett til mer stipend.

Grensene for hvor lav inntekten må være varierer. Det er fordi også dette påvirker om du kan få inntektsavhengig stipend:

 • om foreldrene dine bor sammen
 • om foreldrene dine har ny partner
 • hvor mange søsken du har

Aktuelt regelverk