Søknad om stipend og lån for utveksling på VG2

Dette søker du om

I søknaden søker du om utstyrsstipend, borteboerstipend, reisetilskudd, skolepengelån og eventuelt lån for deg over 18 år og stipend eller lån til språkkurs.

Du kan også velge å søke om inntektsavhengig stipend hvis familien din har svak økonomi. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Det er egen søknad for å søke om stipend til skolepenger.

Dokumentasjon

Hvis du reiser via en utvekslingsorganisasjon, må du sende inn bekreftelse fra den norske skolen din om at året i utlandet vil kunne erstatte Vg2. Du må også sende inn dokumentasjon fra organisasjonen du skal reise med.

Hvis du reiser via skolen trenger du ikke bekreftelse på dette. Unntaket er hvis oppholdet er på mindre enn ett skoleår. Da må du sende inn bekreftelse fra den norske skolen med navn på skolen i utlandet og start- og sluttdato for oppholdet.

Skal du betale skolepenger, må du fylle ut søknad om stipend til dekning av skolepenger , og legge ved bekreftelse på skolepenger fra den utenlandske skolen din.

Du kan laste opp dokumentasjonen når du fyller ut søknaden. Har du ikke alt klart når du skal søke, kan noe ettersendes

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Årets søknad
2021-2022

Du kan nå søke om stipend og lån for studieåret 2021-2022. Søknadsfristen for høstsemesteret er 15. november, og 15. mars for vårsemesteret.