Søknad om stipend og lån til utveksling utenfor Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån, reisestøtte og eventuelt skolepengestøtte. Du kan velge å søke om stipend, og da får du bare stipendandelen av skolepengestøtten og reisestøtten, samt den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån, språkstipend, flyktningstipend og stipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland.

Det er egne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Som regel henter vi automatisk inn bekreftelse på at utvekslingsoppholdet ditt er forhåndsgodkjent. I noen tilfeller må du likevel sende inn dokumentasjon.

Skal du betale skolepenger til det utenlandske lærestedet, må du legge ved dokumentasjon som viser hvor mye du skal betale.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Bor du hjemme i høstsemesteret på grunn av koronapandemien?

Alle elever og studenter som har fått støtte som borteboere, men som måtte flytte hjem til foreldrene sine pga. koronapandemien, blir regnet som borteboere resten av våren 2020. Disse unntaksreglene blir videreført høsten 2020.

Hvis du skal studere i utlandet og ikke kan oppholde deg på lærestedet ved studiestart på grunn av koronasituasjonen, skal du derfor likevel svare ja på følgende spørsmål i søknaden: «Skal du oppholde deg på studiestedet og følge undervisningen?».

Gå til søknaden