Søknad om stipend og lån til utveksling utenfor Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån, reisestøtte og eventuelt skolepengestøtte. Du kan velge å søke om stipend, og da får du bare stipendandelen av skolepengestøtten og reisestøtten, i tillegg til den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån, språkstipend, flyktningstipend og stipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland.

Det er egne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Som regel henter vi automatisk en bekreftelse på at utvekslingsoppholdet ditt er forhåndsgodkjent. I noen tilfeller må du likevel sende dokumentasjon til oss.

Skal du betale skolepenger til det utenlandske lærestedet, må du sende dokumentasjon som viser hvor mye du skal betale.

Du kan laste opp dokumentasjonen på Dine sider på lanekassen.no eller sende den i posten etter at du har søkt om lån og stipend.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søknadsfristen har gått ut

Søknadsfristen for studieåret 2023–2024 gikk ut 15. mars 2024.

Søknaden for neste år, studieåret 2024–2025, åpner i begynnelsen av mai.

Noen kan fremdeles søke for
2023–2024

Dersom utdanningen din begynte etter 1. mars 2024, kan du fortsatt søke om stipend og lån.

Fristen er innen studieåret er ferdig.