Språkkurs

Skal du studere i utlandet på et annet språk enn engelsk, dansk eller svensk, kan du få stipend og lån til språkkurs.

Slik søker du

Du finner lenke til søknad for lengre språkkurs lengre ned på denne siden.

Hvis du skal ta et kort språkkurs søker du om dette i samme søknad som lån og stipend til utdanningen du skal begynne på.

Språkkurset må være en forberedelse til studier i utlandet

For å få lån og stipend, må språkkurset være en forberedelse til studier du er i gang med, eller skal ta.

Gjelder både hel grad og utveksling

Du kan få lån og stipend til språkkurs både når du skal ta hele studiet i utlandet, og når det er i forbindelse med utvekslingsopphold.

Du kan få støtte til både korte og lange språkkurs

Lånekassen kan gi lån og/eller stipend til både korte og lange språkkurs. Det er ulike regler for de korte og lange språkkursene.

Du får ikke stipend og lån til kort og lengre språkkurs samtidig.

Språkstipend
25 686
kroner

Korte språkkurs

Du kan få stipend til korte språkkurs enten du tar hele utdanningen i utlandet, eller om du skal på utveksling.

Krav til korte språkkurs

Kurset må vare i minst fire uker, med minimum 15 timer undervisning per uke. Det trenger ikke være fire sammenhengende uker, du kan få språkstipend til kombinasjoner av språkkurs som varer i minst fire uker til sammen. Det er lengde på kurset som avgjør om du kan få støtte, ikke studiepoeng.

Som hovedregel må du ta kurset i det landet du skal studere, som må være et land utenfor Skandinavia.

Du må være tatt opp til en hovedutdanning som gir rett til lån og stipend fra Lånekassen. Kurset må være på et annet språk enn engelsk. Vi kan godta at deler av utdanningsprogrammet ditt undervises på engelsk.

Språkkurset må tas i tillegg til de studiepoengene du ellers planlegger å ta, for at du skal kunne få språkstipend.

Du kan normalt ikke få språkstipend til språkkurs for samme språk mer enn én gang.

Ingen egen søknad

Du søker om språkstipendet samtidig som du søker om vanlig lån og stipend.

Basislån
13 790
i måneden

Lengre språkkurs

Hvis du planlegger høyere utdanning i et ikke-engelskspråklig land utenfor Skandinavia, kan du få lån og stipend i inntil 2 semestre for å ta språkkurs.

Du kan få basislån til lengre språkkurs

Basislån kan alle studenter få, og dette er navnet på det de fleste kaller studielån. Basislånet er et lån, ikke et stipend, men inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend.

For å få 40 prosent av lånet gjort om til stipend, må du:

 • bestå kurset. Etter du har bestått må du sende oss kursbevis og eventuell bekreftelse på at du har bestått en offisiell språkeksamen
 • ha inntekt og formue under grensene våre
 • begynne på en grad i det landet du tok språkkurset, innen ett år etter du ble ferdig med kurset (nytt i studieåret 2024-2025)

Andre stipend og lån

Du har også rett på lån og stipend til reiser, og til skolepenger hvis du må betale for det. 

Krav for å få støtte til lengre språkkurs

Kurset må vare i minst tre måneder med minimum 15 timer undervisning per uke.

Kurset må være på et universitet eller en språkskole med offentlig akkreditering. Kurset ved en språkskole må avsluttes med en offisiell språkeksamen som danner grunnlag for opptak til høyere utdanning i det aktuelle landet.

Du må planlegge å ta utdanning i det aktuelle landet

Du trenger ikke ha opptak til videre utdanning for å kunne søke om lån og stipend til språkkurset, men du må planlegge å ta universitets- eller høyskoleutdanning i det landet. Utdanningen du planlegger må være godkjent for stipend og lån fra Lånekassen.

Husk at du må ha begynt på en godkjent utdanning innen ett år etter du ble ferdig med kurset for å få gjort om 40 prosent av lånet ditt til stipend.

Gå til søknaden

Godkjent eksamen i ulike land

I Tyskland kan du ta språkkurs ved Goethe Institut eller språkskoler som har offentlig godkjenning.

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • Goethe-Zertifikat
 • DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
 • TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
 • Telc (The European Language Certificates)

I Frankrike kan du ta språkkurs ved Alliance française, eller ved andre eksamenssentra for DELF og DALF som er godkjente av CIEP (Centre international d`etudes pédagogiques) eller FLE (Français langue étrangère).

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene:

 • DELF (Diplôme d`etudes en langue française)
 • DALF (Diplôme approfondi de langue française)
 • TCF (Test de connaissance du français)

I Spania må språkskolen være godkjent av Instituto Cervantes. Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene: 

 • DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
 • Selectividad  

Du må gå på en språkskole som har offentlig godkjenning eller på et akkreditert eksamenssenter.

Du må avslutte opplæringen med en av disse språktestene: 

 • CILS (Certificaziones di Italiano come Lingua Straniera)
 • CELI Conoscenza della Lingua Italiana)
 • PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri)
Dokumentasjon ved lengre språkkurs

Aktuelt regelverk