Dokumentasjon ved språkkurs

Krav til dokumentasjon når du søker

Når du har søkt om stipend eller lån til språkkurs må du sende dokumentasjon til oss.
Bekreftelsen skal være fra skolen der du skal ta språkkurset. Bekreftelsen må vise start- og sluttdato for kurset og antall timer med undervisning per uke.
Skal du ta et langt språkkurs hvor du skal betale skolepenger, må du sende bekreftelse fra skolen som viser hvor mye du skal betale. Hvis du får støtte fra andre for å dekke skolepenger, må du gi oss beskjed om det.
Du må dokumentere at du har generell studiekompetanse i Norge. Det kan for eksempel være vitnemål fra videregående skole.
Hvis du skal ta et lengre språkkurs ved en språkskole, må du sende inn dokumentasjon som viser hvilken eksamen du skal ta når kurset er avsluttet. Hvis du skal ta et kort språkkurs eller et lengre språkkurs ved et universitet, trenger du ikke dokumentere hvilken eksamen eller avsluttende prøve du skal ta.
Du må legge ved en bekreftelse som viser at undervisningsspråket på studiet du skal ta senere er på annet enn engelsk, dansk eller svensk. Dette gjelder bare om du skal ta kort språkkurs. Ved lengre språkkurs trenger du ikke dokumentere undervisningsspråk i senere studier.

Krav til dokumentasjon etter at kurset er ferdig

Hvis du har fått lån og stipend til lengre språkkurs må du sende inn dokumentasjon i etterkant for å få lån omgjort til stipend. Har du tatt kort språkkurs trenger du ikke sende inn dokumentasjon når kurset er ferdig.
Kursbeviset må vise at du har fullført kurset. Hvis du har tatt kurset ved en språkskole, må du sende inn dokumentasjon som viser at du har bestått en offisiell språkeksamen. Denne språkeksamenen må gi grunnlag for opptak til høyere utdanning i det aktuelle landet. Dette er ikke nødvendig når du har tatt språkkurs ved et universitet.
Hvis du har fått lån og stipend til skolepenger må du sende bekreftelse fra skolen som viser hva du har betalt i skolepenger eller kursavgift.