Dokumentasjon ved lengre språkkurs

Krav til dokumentasjon når du søker

Når du har søkt om stipend eller lån til språkkurs må du sende dokumentasjon til oss.
Bekreftelsen skal være fra skolen der du skal ta språkkurset. Bekreftelsen må vise start- og sluttdato for kurset og antall timer med undervisning per uke.

Hvis du skal betale skolepenger, må du sende bekreftelse fra skolen som viser hvor mye du skal betale. Hvis du får støtte fra andre for å dekke skolepenger, må du gi oss beskjed om det.

Du må dokumentere at du har generell studiekompetanse i Norge. Det kan for eksempel være vitnemål fra videregående skole.

Hvis du skal ta et lengre språkkurs ved en språkskole, må du sende inn informasjon om hvilken språkeksamen du skal avslutte kurset med. Skal du ta språkkurset ved et universitet, trenger du ikke sende inn informasjon om hvilken språkeksamen du skal ta.

Krav til dokumentasjon etter at kurset er ferdig

Hvis du har fått lån og stipend til lengre språkkurs må du sende inn dokumentasjon i etterkant for å få lån omgjort til stipend.

Kursbeviset må vise at du har fullført kurset. Hvis du har tatt kurset ved en språkskole, må du også sende dokumentasjon som viser at du har bestått en offisiell språkeksamen. Denne språkeksamenen må gi grunnlag for opptak til høyere utdanning i det aktuelle landet. Dette er ikke nødvendig når du har tatt språkkurs ved et universitet.

Hvis du har fått lån og stipend til skolepenger må du sende bekreftelse fra skolen som viser hva du har betalt i skolepenger eller kursavgift.

For at 40 prosent av lånet du har fått til kurset skal bli gjort om til stipend (omgjøring), må du begynne på en universitets- eller høyskoleutdanning i det landet du tok språkkurset innen ett år etter du ble ferdig med kurset.

Hvis du søker om lån og stipend til utdanningen du tar etter språkkurset, vil vi automatisk sjekke om du har rett til omgjøring for perioden du tok språkkurs. Hvis du tar en utdanning i utlandet uten å søke om lån eller stipend fra Lånekassen, må du huske på å sende dokumentasjon på at du startet i en godkjent utdanning, slik at du får gjort om 40 prosent av lånet til stipend.