Søknad om lån og stipend til lengre språkkurs

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån, reisestøtte og eventuelt skolepengestøtte. Du kan velge å søke om stipend, og da får du bare stipendandelen av skolepengestøtten og reisestøtten, i tillegg til den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån, språkstipend, flyktningstipend og stipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland.

Det er egne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Etter at du har søkt, må du sende dokumentasjon til oss. Du må sende en bekreftelse på opptak som viser start- og sluttdato, og antall timer med undervisning per uke.

Skal du ta språkkurs ved en språkskole må du sende dokumentasjon som viser hvilken eksamen du skal ta når kurset er ferdig. Det er ikke nødvendig hvis kurset er ved et universitet.

Du må også sende dokumentasjon på hvor mye du skal betale i skolepenger, og at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge.

Kan du ikke reise til studiestedet på grunn av koronapandemien?

Vær oppmerksom på regelunntak som gjelder deg. Det betyr at du skal svare slik hvis du får disse spørsmålene i søknaden:

Skal du oppholde deg på studiestedet og følge undervisningen? Du skal svare Ja.

Bor du i samme hus eller leilighet som en av eller begge foreldrene dine i studieåret? Du skal svare Nei.

Skal du ta utdanning som bare foregår på nett? Du skal svare Nei.

Årsaken er at reglene er midlertidig endret på grunn av koronapandemien. Kravet om å oppholde seg på lærestedet gjelder ikke dersom en utdanning som normalt er stedbasert, tilbys nettbasert eller samlingsbasert høsten 2021 og våren 2022 på grunn av koronapandemien.

Vanligvis er det bare studenter som bor borte som kan få stipend. Du har likevel rett stipend, hvis du på grunn av koronapandemien bor midlertidig hos foreldrene dine.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk så fort du har studieplass
for 2022–2023

Nå kan du søke om lån og stipend for studieåret 2022–2023.

Siste frist for å søke er:

  • 15. november 2022 hvis du søker for høsten 2022
  • 15. mars 2023 hvis du søker for våren 2023

Noen kan fremdeles søke for
2021-2022

Dersom utdanningen din begynte etter 1. mars 2022, kan du fortsatt søke om stipend og lån.

Fristen er innen studieåret er ferdig.