Søknad om lån og stipend til lengre språkkurs

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån, reisestøtte og eventuelt skolepengestøtte. Du kan velge å søke om stipend, og da får du bare stipendandelen av skolepengestøtten og reisestøtten, samt den delen av basislånet som kan gjøres om til stipend

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån, språkstipend, flyktningstipend og stipend til spesielt tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike og Tyskland.

Det er egne søknader for foreldrestipend og for tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Dokumentasjon

Sammen med søknaden må du legge ved bekreftelse på opptak som viser start- og sluttdato, og antall timer med undervisning per uke.

Skal du ta språkkurs ved en språkskole må du sende inn dokumentasjon som viser hvilken eksamen du skal ta når kurset er ferdig. Det er ikke nødvendig hvis kurset er ved et universitet.

Du må også sende inn dokumentasjon på hvor mye du skal betale i skolepenger, og at du har oppnådd generell studiekompetanse i Norge.

Behandlingstid

Du får svar, eller beskjed om status for søknaden, innen 24 timer.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din.  På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Bor du hjemme i studieåret 2020–2021 på grunn av koronapandemien?

Dersom du studerer i utlandet, men bor midlertidig i foreldrehjemmet studieåret 2020‒2021 på grunn av koronapandemien, regnes du ikke som å bo sammen med foreldrene dine.

Kravet om å oppholde seg på lærestedet gjelder ikke dersom en utdanning som normalt er stedbasert, tilbys nettbasert eller samlingsbasert studieåret 2020‒2021 på grunn av koronapandemien.

Dersom du skal studere i utlandet og ikke kan oppholde deg på lærestedet ved studiestart på grunn av koronasituasjonen, skal du derfor svare ja på følgende spørsmål i søknaden: «Skal du oppholde deg på studiestedet og følge undervisningen?».

Årets søknad
2021–2022

Nå kan du søke om lån og stipend for studieåret 2021–2022.

Søknadsfristen er 15. mars 2022.

Noen kan fremdeles søke for
2020-2021

Dersom utdanningen din begynte etter 1. mars 2021, kan du fortsatt søke om stipend og lån.

Fristen er innen studieåret er ferdig.