Omgjøring av basislån til stipend

Det vanlige studielånet som alle får, kalles basislån. Opptil 40 prosent av basislånet kan bli til stipend.

Omgjøring basislån

Tre vilkår for omgjøring

Basislånet består av et ordinært lån og et omgjøringslån som senere kan bli gjort om til stipend. Det er tre vilkår som avgjør om du får gjort om lån til stipend:
  • at du er borteboer
  • at du består utdanning
  • at inntekt og formue er lavere enn grensene

Hva skal til for å få omgjøring?

For å få gjort om deler av lånet ditt til stipend, må du oppfylle flere krav.

Du må bo borte fra foreldrene dine

Du kan ikke få gjort om lån til stipend for perioder du har bodd hjemme hos foreldrene dine. Når du søker om lån, oppgir du om du skal bo hjemme eller borte mens du studerer. Er du gift eller har barn du bor sammen med, behandler vi deg som borteboer, selv om du bor hos foreldrene dine.

Du trenger ikke å endre adresse i folkeregisteret, men du kan bli bedt om å dokumentere at du faktisk har vært borteboer.

Du må bestå utdanningen

For å få full omgjøring må du bestå like mange studiepoeng som du har fått lån til å ta. For en del utdanninger er det nok å bestå eksamen eller kurset, men går du på et universitet eller en høgskole, må du fullføre en hel grad for å få full omgjøring.

Hvis du blir forsinket, for eksempel fordi du stryker på én eller flere eksamener, får du ikke gjort om lån til stipend for de fagene du ikke har bestått. Du kan likevel få omgjøring hvis du henter inn forsinkelsen senere.

Hvis du tar opp fag fra videregående får du ikke stipend på samme måte.

Du må ikke ha for høy inntekt eller formue

Inntekten og formuen din er også med på å avgjøre hvor mye av basislånet som kan gjøres om til stipend. Vi bruker tall fra skatteoppgjøret, som vi får fra skatteetaten. Skatteoppgjøret gjelder for kalenderåret, og derfor gjør vi om lån til stipend for ett og ett kalenderår, ikke for hvert studieår.

Du får et vedtaksbrev når vi har sjekket inntekt og formue, og når vi gjør om lån til stipend.

Logg inn for oversikt over omgjøringen din

Hvor mye kan jeg tjene?

I 2024 er grensen
214 213
når du får stipend og lån hele året

Hvis du får lån og stipend hele året får du ikke fullt stipend hvis du tjener mer enn 214 213 kroner. Hvis du har fått støtte fra Lånekassen i sju måneder eller mindre av året, er inntektsgrensen på 535 532 kroner.

Se inntektsgrenser for tidligere år.

Gradvis reduksjon av stipend

Du mister ikke hele stipendet hvis du tjener bare litt over grensa, men stipendet blir gradvis redusert etter hvor høy inntekt du har hatt.

Hvor stor formue kan jeg ha?

I 2024 er grensen
487 340
for ugifte

Hvis du har høyere formue enn 487 340 kroner, får du ikke fullt stipend. Men du mister ikke hele stipendet hvis formuen din bare er litt høyere enn grensen, fordi vi reduserer stipendet gradvis.

Vi bruker nettoformuen som er oppgitt i skatteoppgjøret ditt.

Se formuesgrenser for tidligere år.

Formuesgrense for gifte

Er du gift eller har samboer du har felles barn med, ser vi på den felles formuen som du og ektefellen/samboeren din har. Grensen i 2024 er på 935 978 kroner.

Trygd regnes også som inntekt

I 2024 er grensen
114 617
for deg som studerer hele året.

Hvis du får lån og stipend hele året og samtidig har trygd over 114 617
kroner, får du mindre stipend.

Har du fått lån og stipend fra Lånekassen i sju måneder eller mindre av kalenderåret, er grensen på 321 318 kroner.

Se grenser for tidligere år.

Ikke alle trygde- og pensjonsytelser som er omfattet av den lave inntektsgrensen. Noen trygdeytelser, som foreldrepenger og sykepenger, har samme grense som arbeidsinntekt, mens andre skattefrie ytelser ikke regnes med i det hele tatt.

Ikke alt du får fra Lånekassen, er stipend

Veileder Inntektskalkulator

Har du inntekt eller formue over grensen?

Du mister ikke hele stipendet hvis du tjener bare litt over grensen.

Hvis du tjener mer enn 214 213 kroner i 2024, får du ikke fullt stipend. Men du mister ikke hele stipendet selv om du tjener litt over grensen. Stipendet blir redusert gradvis etter hvor høy inntekt du har hatt. Hvilket beløp stipendet ditt blir redusert med, kommer an på hvor stort basislån du har fått, og hvor høy inntekt du har hatt.

Regn ut selv

For å finne ut hvor mye stipendet ditt blir redusert, kan du bruke denne formelen: Inntekt over beløpsgrensen x 5 prosent x Antall måneder med støtte = Reduksjon i stipendet.

Formue

Når vi beregner hvor mye av stipendet ditt som blir redusert, kan du bruke denne formelen: Formue over beløpsgrensen x 2 prosent x Antall måneder med støtte = Reduksjon i stipendet.

Er du gift, registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendet ditt redusert på sammen måte, men med én prosent. Da legger vi også til grunn den felles formuen til deg og ektefellen din.

Mer om inntekt og formue

Aktuelt regelverk