Tidligere grenser for inntekt og formue

 

2022

2021

2020

2019

Inntektsgrense ved støtte hele året

199 591

195 295

188 509

182 575

Inntektsgrense ved støtte i sju måneder eller mindre

498 977

488 236

471 270

456 436

Formuegrense for ugifte

454 075

444 300

428 861

415 362

Formuegrense for gifte eller samboere med felles barn

872 088

853 315

823 663

797 737

Grense for trygd ved støtte hele året

106 793

104 494

100 863

97 688

Grense for trygd ved støtte i sju måneder eller mindre

299 385

292 940

282 761

273 861

Grense for ektefelles person- og kapitalinntekt ved barnestipend

450 365

440 670

425 357

411 968