Tidligere grenser for inntekt og formue

 

2021

2020

2019

2018

Inntektsgrense ved støtte hele året

195 295

188 509

182 575

177 257

Inntektsgrense ved støtte i sju måneder eller mindre

488 236

471 270

456 436

443 142

Formuegrense for ugifte

444 300

428 861

415 362

403 264

Formuegrense for gifte eller samboere med felles barn

853 315

823 663

797 737

774 502

Grense for trygd ved støtte hele året

104 494

100 863

97 688

94 843

Grense for trygd ved støtte i sju måneder eller mindre

292 940

282 761

273 861

265 884

Grense for ektefelles person- og kapitalinntekt ved barnestipend

440 670

425 357

411 968

399 969