Videregående skole uten ungdomsrett

Her finner du informasjon om hvor mye lån og stipend du kan få, og hvor mye du kan tjene før du mister stipendet.
Elev vgs jente med mobiltelefon. Foto.

Du kan få lån og stipend

Tar du videregående skole uten ungdomsrett, får du lån og stipend etter reglene for høyere utdanning.

Når du ikke lenger har ungdomsrett, får du ikke stipend på samme måte som på vanlig videregående, men du tar opp et lån.

Lånet kaller vi basislån, og inntil 40 prosent av dette lånet kan bli gjort om til stipend hvis du

  • ikke bor sammen med foreldrene dine
  • består utdanningen din
  • har inntekt og formue under grensene

Hvis du må betale skolepenger, kan du få skolepengelån.

Tar du privatisteksamen i fag du har bestått før (tar opp fag)?

Da får du ikke omgjøring av lån til stipend for disse fagene. Det gjelder også hvis du tok fagene på vanlig videregående (med ungdomsrett) i første omgang.

Du kan få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng

Det er en grense for hvor lenge du kan få lån og stipend. Denne grensen gjelder for utdanning du tar etter at du er ferdig med videregående opplæring du har tatt med ungdomsrett.

Du kan få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng eller tilsvarende. Det tilsvarer åtte år med fulltidsstudier. Lån og stipend til videregående skole uten ungdomsrett teller med i hvor mye lån og stipend du kan få til sammen.

Søknadsfrister

Du må ha en skoleplass før du søker, og du kan tidligst søke fra midten av mai. Siste frist for å søke er

  • 15. november for hele året eller bare høstsemesteret
  • 15. mars for vårsemesteret

Behandlingstid

De aller fleste søknadene blir behandlet i løpet av et døgn, men mer kompliserte saker kan det ta lang tid å behandle. Det er uansett lurt å søke med en gang du har fått skoleplass.

Før vi kan overføre pengene, må skolen din gi oss beskjed om at du går der. Når vi har fått beskjed fra skolen din, kan det ta noen dager før du har pengene på konto.

Du må betale når du ikke lenger får lån eller du studerer på deltid 

Hvis du får lån til fulltidsutdanning, får du ikke renter på lånet og du trenger ikke betale avdrag. Når du ikke lenger får studielån, eller går fra å studere på fulltid til deltid, blir det lagt til renter på lånet, og du må begynne å betale.

Det tar cirka syv måneder fra du sist fikk studielån fra oss, til du får den første regningen.

Gå til søknaden

Er du over 30 år?

Du kan søke om inntil
57 940 kroner
i tilleggslån per studieår

Du kan låne inntil 57 940 kroner ekstra i studieåret hvis du tar fulltidsutdanning. Hvis du tar utdanning på deltid, blir det maksimale beløpet du kan låne redusert i forhold til deltidsprosenten din. Du kan låne 115 880 kroner til sammen, og du kan velge hvor mange år du vil fordele lånet over. Du søker om lånet i den samme søknaden som for vanlig lån og stipend.

Lånet kan ikke kombineres med tilleggslån for de som har barn.

Les mer om tilleggslån

Har du nedsatt funksjonsevne?

Du kan søke om ekstra
stipend
hvis du ikke kan jobbe ved siden av

Hvis du har nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av studiene, kan du få et tilleggsstipend på 4 443 kroner i måneden. Hvis du studerer på deltid, får du et mindre beløp.

Du kan også få stipend og lån om sommeren hvis du ikke kan jobbe i sommerferien. En fagspesialist må bekrefte at du har nedsatt funksjonsevne.

Du søker om lån og stipend ved nedsatt funksjonsevne på et eget skjema.

Les mer om stipend for deg med nedsatt funksjonsevne

Har du barn?

Du kan få ekstra
stipend og lån
hvis du har eller får barn

Hvis du har barn mens du studerer, kan du få mer stipend og lån.

Foreldrestipend ved fødsel eller adopsjon

Hvis du får barn mens du studerer, kan du få gjort om basislån og skolepengelån til stipend i inntil 49 uker.

Barnestipend

Hvis du har barn under 16 år, kan du få ekstra stipend. Har du flere barn, får du mer stipend. Barnestipendet blir behovsprøvd. Det betyr at beløpet blir mindre hvis familien har inntekt eller formue over grensene i forskriften. Hvis du studerer på deltid, får du også et lavere beløp.

Tilleggslån

Du kan også låne 57 940 kroner ekstra i året når du har barn under 16 år, begrenset til 115 880 kroner til sammen. Inntekt og formue har ingenting å si for om du kan få tilleggslån. Hvis du studerer på deltid, får du tilbud om å låne et mindre beløp.

Les mer om barn og fødsel

Er du flyktning?
Les om stipend til flyktninger
Inntektsgrensen er
214 213
for 2024

Hvor mye kan jeg tjene?

For å fullt stipend kan du ikke tjene mer enn 214 213 kroner i 2024, hvis du får stipend og lån for hele året.

For å få gjort om lån til stipend må du bestå de fagene du fikk lån og stipend til å ta.

I tillegg til at du må bestå utdanningen din, er det også et krav om å ikke tjene for mye. Merk at inntektsgrensene gjelder for kalenderåret og ikke studieåret. Får du støtte for bare ett semester, er grensen høyere.

Du mister ikke hele stipendet hvis du har inntekt litt over grensen, men vi reduserer det gradvis etter hvor stor inntekt du har hatt.

Vi ser også på trygd og formue

Formue og trygdeinntekter kan også påvirke hvor mye av basislånet som kan bli til stipend.

Les mer om inntekt og formue

Når ting skjer

Når noe skjer i livet ditt eller i studiehverdagen din, kan det ha konsekvenser for hva du kan få fra Lånekassen, enten nå eller i framtiden.

Aktuelt regelverk