Videregående skole

Hvem har ungdomsrett?

De fleste som går på vanlig videregående skole, har ungdomsrett. Det betyr at du har rett til videregående skole fram til det skoleåret som starter det året du fyller 24 år.

Hvem har ikke ungdomsrett?

Du har ikke lenger ungdomsrett hvis du tar opp fag, har fullført tre år på videregående tidligere eller er over 24 år. Du kan få stipend og lån fra Lånekassen, men etter de samme reglene som for høyere utdanning.

Aktuelt regelverk