Ungdomsrett

Ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring. Om du har ungdomsrett eller ikke, har betydning for hvilke typer stipend og lån du har rett til.

Hvem har ungdomsrett?

De fleste som er mellom 16 og 19 år, og går på videregående skole eller er lærling har ungdomsrett etter opplæringslova § 3-1. Det betyr at du har rett til videregående opplæring i tre år, eller mer hvis utdanningen varer lengre. Retten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år.

Det er ikke Lånekassen som bestemmer om du har ungdomsrett eller ikke, det får vi beskjed om fra skolen din.

Hva betyr det å ha ungdomsrett i Lånekassen?

Når du har ungdomsrett, får du et lavere beløp enn studenter som tar høyere utdanning, og alt, eller det meste av det du får er stipend. Deler av stipendet blir behovsprøvd mot inntekten til foreldrene dine.

Dette er regulert i del 2 i forskriften om utdanningsstøtte.

Hvem har ikke ungdomsrett?

Hvis du har brukt opp ungdomsretten, eller du er over 24 år, har du ikke lenger ungdomsrett, selv om du går på videregående skole. Det kan for eksempel være tilfellet hvis du tar om igjen fag fra videregående opplæring, eller du tar en ny videregående opplæring. Studenter på universitet- og høgskole, fagskole, folkehøgskole og andre utdanninger har heller ikke ungdomsrett.

Hva betyr det å ikke ha ungdomsrett i Lånekassen?

Når du ikke har ungdomsrett, får du lån og stipend etter reglene for høyere utdanning. De fleste får utbetalt mer enn de som har ungdomsrett.

Når du ikke har ungdomsrett, og søker om lån og stipend fra Lånekassen, vil mesteparten av beløpet du har rett til, være et lån, ikke et stipend. En del av lånet kan bli gjort om til stipend hvis du oppfyller visse vilkår, men du må betale tilbake det meste av lånet.

Du kan få lån og stipend til å ta 480 studiepoeng eller tilsvarende til sammen når du ikke har ungdomsrett. Det er det samme som åtte år med fulltidsstudier.

Dette er regulert i del 3 i forskriften om utdanningsstøtte.