Forkurs og sommerkurs

Gjelder for deg som skal ta forkurs eller sommerkurs i Norge

Inntil 33 426 i lån og stipend

Du kan få stipend og lån i inntil 2 måneder hvis:
  • undervisning eller praksisen skjer i sommerterminen
  • kurset er en del av utdanningsprogrammet ditt
  • undervisningsopplegget varer i minst to uker
  • du er registrert som fulltidsstudent

Lån og stipend til sommerkurs

Til enkelte sommerkurs kan du få lån og stipend.

Basislån i inntil 2 måneder

Du kan få basislån i inntil 2 måneder for å ta sommerkurs. Basislån er det alle studenter kan få, og det de fleste kaller studielån. Sommeren 2023 er basislånet 11 487 kroner per måned, og du kan bare få lån for den perioden kurset varer. Hvis du allerede har fått basislån i 11 måneder, får du bare for 1 måned.

Har du barn eller nedsatt funksjonsevne vil du få stipend for dette i den samme perioden.

Tilleggslån i inntil 2 måneder

Tar du et sommerkurs som er godkjent som en sommertermin ved et universitet eller en høgskole i Norge, kan du i tillegg få et ekstra lån på inntil 4 996 kroner per måned sommeren 2023.

Feltarbeid om sommeren

For å få støtte til feltarbeid må du legge ved dokumentasjon fra veilederen din som viser at det er nødvendig at feltarbeidet skjer om sommeren. Det gjelder ved fag som biologi, geologi og arkeologi.

Støtte til studier som ikke er et godkjent sommerkurs

Du kan søke om lån og stipend hvis semesteret ditt forlenges med minst to uker etter 15. juni. Du kan ha rett til stipend og lån hvis det er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt at undervisningen må skje i sommerterminen, eller hvis du kan dokumentere at du sparer inn på normert studietid.

For å søke om dette må du sende et brev til oss. Legg ved dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser at undervisningen er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt, eller at du sparer inn på normert studietid.

Slik søker du om lån til sommerkurs

Du må søke før kurset er avsluttet, og du skal bruke søknaden for undervisningsåret som avsluttes den sommeren du skal ta kurset.

Gå til søknaden

Ekstra stipend og lån

Har du barn, blir syk eller har nedsatt funksjonsevne, kan du få ekstra stipend og/eller lån fra oss. Hva du kan få, kommer an på hvilken livssituasjon du er i.

Lån og stipend til forkurs for ingeniørutdanning

Ettårig forkurs til ingeniørutdanning er for deg som mangler generell studiekompetanse eller fysikk og matematikk fra videregående skole for å være kvalifisert til ingeniørutdanning.

Du kan ta forkurs og realfagskurs på heltid og deltid

Du kan få lån og stipend til forkurs for ingeniørutdanning både på heltid og deltid. Ettårig forkurs gir rett til fullt lån og stipend når utdanningen tas over ett studieår. Dersom du søker støtte til ettårig forkurs ingeniør og vil ta dette på deltid, må du oppgi dette i søknaden. Realfagskurs i matematikk og fysikk er en fulltidsutdanning når den tas som et halvårig kurs. Noen universiteter og høyskoler tilbyr kurset som en deltidsutdanning som kan tas over et helt år.

Du kan få støtte til forkurs i inntil 10 måneder

Du kan få basislån i inntil 10 måneder. Basislån er det alle studenter kan få, og det de fleste kaller studielån.

I studieåret 2022-2023 er basislånet 11 487 kroner per måned dersom du studerer på fulltid. Har du barn eller nedsatt funksjonsevne kan du søke om å få stipend for dette i den samme perioden. Det gjør du på egne skjema.

Gå til søknaden
Tre mannlige studenter med basketball. Foto.

Omgjøring av lån til stipend

40 prosent av basislånet kan bli stipend

Fullfører du kurset og har inntekt og formue under grensene, blir 40 prosent av lånet gjort om til stipend. Det betyr at du ikke trenger å betale det tilbake. Du får et eget vedtak fra oss når lånet blir gjort om.

Tilleggslånet blir ikke omgjort til stipend

Det du får i tilleggslån må betales tilbake.

Bor du hjemme hos foreldrene dine, får du ikke stipend

Det er bare borteboere som kan få gjort om lån til stipend. 

Omgjøringen skjer først året etter at du er ferdig

Lånet blir ikke gjort om til stipend før vi har kontrollert inntekten og formuen din. Det gjør vi først når skattefastsettingen din er klar for året eller årene du fikk lånet fra oss.

Det betyr at hvis sommerkurset er sommeren 2020, får du ikke gjort om lån til stipend før våren/sommeren 2021.

Les mer om omgjøring av basislån

Aktuelt regelverk