Søknad om lån og stipend til forkurs og sommerkurs i Norge

Dette søker du om

I søknaden søker du om basislån og eventuelt skolepengelån. Du kan velge å kun søke om den delen av lånet som kan gjøres om til stipend, eller om du vil ha resten av basislånet i tillegg.

Søknaden gjelder også for andre stipend og lån som bare noen har krav på. Dette er barnestipend, tilleggslån og flyktningsstipend.

Det er egne søknader for foreldrestipend og tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Finner du ikke sommerkurset ditt?

Hvis du ikke finner sommerkurset ditt i søknaden, må du sende oss et brev med søknaden. Legg ved dokumentasjon fra lærestedet ditt som viser at undervisningen er fastsatt i utdanningsprogrammet ditt, eller at du sparer inn på normert studietid.

Dokumentasjon

I de fleste tilfeller kreves det ikke dokumentasjon for sommerkurs i Norge.

For å få lån og stipend for å ta feltarbeid om sommeren må du legge ved dokumentasjon fra veilederen din som viser at det er nødvendig at feltarbeidet skjer om sommeren.

Har du ikke dokumentasjonen klar nå, kan du ettersende den.

Årets søknad
2023

Du kan ikke søke om lån og stipend til sommerkurs for sommeren 2024 enda. Søknaden åpner i april.

Søknadsfristen er før kurset er ferdig.