Søknad om stipend og lån til videregående opplæring i Norden

Dette søker du om

I søknaden søker du om utstyrsstipend, borteboerstipend, reisetilskudd, skolepengelån og eventuelt lån for deg over 18 år og stipend eller lån til språkkurs.

Du kan også velge å søke om inntektsavhengig stipend hvis familien din har svak økonomi. Du får spørsmål om du vil søke om det i søknaden.

Det er egen søknad for å søke om stipend til skolepenger.

Dokumentasjon

Vi får ikke informasjon om deg fra skoler eller folkeregistre utenfor Norge. Du må derfor dokumentere både at du har opptak ved skolen og bosted hvis du er borteboer.

Skal du betale skolepenger, må du fylle ut søknad om stipend til skolepenger og legge ved bekreftelse på skolepenger fra den utenlandske skolen din.

Hvis du søker om inntektsavhengig stipend, må du også bekrefte foreldres inntekt og andre familieforhold.

Denne dokumentasjonen må du sende til oss etter at du har søkt om lån og stipend. Du kan laste den opp på Dine sider på lanekassen.no eller sende den i posten.

Behandlingstid

Saken blir behandlet av en saksbehandler, så du må regne med litt tid før du får svar.

Søknaden er ikke synlig på Dine sider med én gang, men så lenge du har fått kvittering, har vi fått søknaden din. På Dine sider får du også informasjon om anslått behandlingstid for søknaden din.

Søk så fort du har fått studieplass
2023–2024

Nå kan du søke om stipend og lån for studieåret 2023–2024. 

Siste frist for å søke er:

  • 15. november 2023 hvis du søker for høsten 2023
  • 15. mars 2024 hvis du søker for våren 2024